Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
Sidste Nyt
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Månedsmagasinet NATURLIG ENERGI
Media-information og annoncepriser pr. 1. februar 2016

Naturlig Energi udkommer i mellem 4.000 og 7.000 trykte eksemplarer 12 gange årligt. Udover det trykte blad modtager over 1.000 abonnenter i månedens løb Naturlig Energis nyheder pr. e-mail og bladet i pdf-version, ca. en uge, før det trykte blad distribueres til kunder i Danmark og udlandet, primært Nordeuropa.

Læsersammensætningen er danske og skandinaviske ejere af vindmøller og kommende mølleejere i og udenfor Danmark, vindkraft-interesserede, vindkraftindustri, underleverandører, biblioteker, firmaer og private, samt de over 34.000 medlemmer af medlemmer af Danmarks Vindmølleforening.

Løbende annoncering inkluderer banner-annonce på www.naturlig-energi.dk og friabonnement på vindkraft-nyheder pr. e-mail med elektronisk modtagelse af Naturlig Energi og kan omfatte ret til intern videre-distribution af nyhederne eller brug på egen hjemmeside.

Deadline for annoncereservationer, herunder ændringer, den 12. i måneden, og for modtagelse af materiale den 20. forud for udgivelsesmåneden.


ANNONCER NATURLIG ENERGI
 
Bredde x højde i mm
4-farveannoncer
Ekskl. moms i dkr.
Dobbeltsideopslag/
midtersideplacering
 
49.900,00
1/1 side
(210 x 297 mm) tekstside
33.700,00
1/1 side
(183 x 263 mm) tekstside
33.700,00
2/3 side
(122 x 263 mm) tekstside
23.600,00
1/2 side
(185 x 130 mm) eller
(91 x 263) tekstside
14.900,00
1/2 side
(185 x 130 mm) eller
(91 x 263) annonceside
9.900,00
1/3 side
(185 x 85 mm) eller
(60 x 263 mm)
7.182,00
1/4 side
(185 x 63 mm), (44 x 263 mm)
eller (90 x 136 mm)
5.166,00
1/6 side (højformat)
(60 x 130 mm)
4.940,00
1/9 side
(60 x 88 mm)
3.344,00
1-spaltede rubrikannoncer
pr. spaltemillimeter
38,00
Særplacering
+20%

BANNER-ANNONCER
Roterende annoncering på samtlige sider på www.naturlig-energi.dk
 
 
Pr. måned
Bannerannonce
på 208 x 54 pixels
600,00
Bannerannonce
på 208 x 106 pixels
1.100,00
Bannerannonce
på 208 x 208 pixels
1.900,00
Format: png, jpg, gif eller animeret gif på mål.

RABATTER OG PROVISIONER
Mængderabatter (inkl. bureauprovision):
Samlet ordre
på 3 indrykninger
20%
Samlet ordre
på 6 indrykninger
25%
Ordre på fortløbende indrykning
(min. 12)
35%


HVEM LÆSER NATURLIG ENERGI?
Naturlig Energi beskæftiger sig redaktionelt kun med vindkraft og henvender sig derfor udelukkende til vindkraftbranchen, vindkraftinteresserede og danske ejere og kommende ejere af vindmøller i Danmark og udlandet.

Læsernes brug af bladet er undersøgt ved en spørgeskemaundersøgelse, gennemført af Danmarks Vindmølleforening i 2013. Den viser, at 52,5% af læserne ifølge eget udsagn læser hele bladet, men 45% læser udvalgte artikler. 2,5% læser kun bladet sjældent.

I hvor høj grad læses Naturlig Energi

 

TEKNISKE OPLYSNINGER
Annoncer kan sendes via mail vedhæftede som highres pdf eller eps filer.

SÆRLIGE FORHOLD
Prisforhøjelser berører ikke forudbetalte annoncer, selvom de indtræffer i den periode, annoncen er tegnet til indrykning. Særplaceringer reserveres i den rækkefølge, ordrer indkommer. De til løbende annoncer knyttede friabonnementer leveres til adresser efter annoncørens anvisning. Deadline for reservationer, ændringer og standsninger er den 10. og for modtagelse af nyt annoncemateriale på bladets adresse den 20. i måneden forud for udgivelsesmåneden. Er intet andet aftalt, benyttes altid sidst anvendte trykfilm til løbende annoncer. Betalingsbetingelser: Netto kontant ved modtagelse af faktura og bilagsblad. Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer af pladshensyn, eller hvis indholdet er i strid med lovgivningen eller god markedsføringsskik.

ANNONCØR- OG LÆSERSERVICE
Til annoncering i Naturlig Energi er knyttet optagelse i „Vindmøllemarkedet“ på www.naturlig-energi.dk med link til annoncørens mail-adresse eller hjemmeside uden beregning i alle annonceringsmåneder.


Annoncemateriale fremsendes til vor adresse:

Naturlig Energi
Havvej 32, Vrinners Hoved, 8420 Knebel
Telefon 86 36 58 00 og 86 36 54 65
Telefax 86 36 56 26
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
 
 
 

Vi har 15 gæster online

 
 
 
 
 
208 x 54 pixels
208 x 106 pixels
208 x 208 pixels