Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Februar 2008

Sidste chance ... 5
Regering og folketing holdt i januar endnu en gang pause i forhandlingerne om endnu et energiforlig for at afvente EU’s krav. Lokalt handler forhandlingerne også om, hvordan Danmark vil være klædt på til klimatopmødet i København næste år. Det ersidste chance.

Aktuelle nyheder ... 6-9
EU stiller klima- og vedvarende energi-krav, men kræver først en plan for praktisk handling om to år. Fiaskoen for udskiftningsordningen en realitet. Morsø Kommune vil være landets første med ren CO2-samvittighed. 91% af befolkningen vil gerne have vindkraft, men 69% vil også lægge hindringer i vejen for vindmøller. Staten vil undersøge, om der kan rejses vindmøller på statens jord. Hver 3. elforbruger har mistet tilliden til sit elselskab, når det gælder ansvarlighed overfor miljøet. Miljøministeriets lokalkontor nedlægger veto mod vindmøller.

Status over vindkraft i Danmark ... 10-20
2007 var året, da der blev talt mere om vindkraft end nogensinde før. Men også året, da det igen blev ved snakken. Der skete faktisk endnu mindre i Danmark end i hvert af de foregående 30 år.”Vi har den grønne førertrøje på”, hævder danske politikere alligevel. Det lyder efterhånden mere frimodigt end troværdigt, konstaterer formanden for Danmarks Vindmølleforening, Kristian Jakobsen, i bestyrelsens årsberetning.

Vind til fjernvarme ... 22-23
EU har godkendt, at danske kraftvarmeværker må benytte vindproduceret el, når vindmøller producerer maksimalt. John Tang beskriver mulighederne.

Fakta om vindmøllers el-produktion ... 24-26
Vindmøllernes elproduktion, gode eller dårlige vindår og vindens energiindhold er emnerne i denne måned.

Vindproduceret el i december 2007 ... 30-32
December blev vindmæssigt 20% ringere end det normale med 104% af en normalmåneds vind, hvor 122% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.212
vindmøller leverede 591 GWh og dækkede 17,8% af det danske elforbrug.Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 56,2% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsiden viser noget af en sjældenhed i Danmark, nemlig en ny vindmølle, der bliver rejst. Det samlede et større publikum i No nær Ringkøbing, da Siemens Wind Power rejste tre 2,3 MW-møller med en totalhøjde på 126 meter. (Foto: Siemens Wind Power).

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi