Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Januar 2008

Det nye folketing og virkeligheden ... 5
Hvem skal eje vindmøllerne? Spørgsmålet har været diskuteret igen og igen. Danmarks Vindmølleforening har senest anbefalet både energiselskaberne og projektudviklerne frivilligt at sørge for at tilbyde mindst en mølle i hver ny gruppe til et lokalt møllelaug. Alle er enige i, at det er god ide, men det er ikke rigtigt blevet til noget endnu. For den befolkningsmæssige opbakning omkring den nødvendige fremtidige energipolitik er det klogt, at en stor del af befolkningen også i fremtiden har mulighed for ejermæssig tilknytning til vindmøllerne.

Aktuelle nyheder ... 6-10
Møllelaug med lokale andelshavere, der er nedlagt på stribe de sidste ti år, står muligvis foran en renæssance og måske til andelspriser som for 10-15 år siden. Det sidste elselskab opgiver Rødsand II-havmøllerne. Danske ejeres opstilling af vindmøller i udlandet er i gang igen, selvom skatteforholdene i nogle tilfælde er uafklarede. Højesteret har talt: Vindmøller er bygninger – tinglysningsmæssigt set – og DV’s advokat, Thomas Bøgild-Jakobsen, forklarer, hvad det betyder.

Fakta om støj fra møller ... 12-13
Risikoen for støj fra vindmøller er kommet frem i den offentlige debat de seneste år. Linette Riis præsenterer de nyeste fakta.

Udbygning i europa - hvordan? ... 14-17
20% af energiforbruget i EU skal om 12 år dækkes af vedvarende energi, hvor vindkraft får en fremtrædende rolle. Hans Henrik Lindboe, Anders Kofoed-Wiuff og Nina Holmboe analyserer de sandsynlige muligheder og metoder i udbygningen.

Debat om ejerforhold | 18-20
Jane Kruse og Preben Maegaard genoptager debatten om vindmøllers ejerforhold og Danmarks Vindmølleforenings rolle. Peter Rasmussen efterlyser, at projektudviklere får naboerne med sig i stedet for imod sig. Asbjørn Bjerre svarer begge indlæg.

Vindproduceret el i november 2007 ... 24-26
November blev vindmæssigt næsten 20% over det normale med 123% af en normalmåneds vind, hvor 106% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.219 vindmøller leverede 711 GWh og dækkede 21,8% af det danske elforbrug.Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 59% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsiden viser den 11 år gamle 200 kW Vestas-mølle på Avernakø, hvorfra der hvert år siden 1997 er udruget tårnfalke i redekasssen på møllen undtagen sidste år, da den nye redekasse kom for sent op. Nu ser Avernakø Vindmølles venner, der har leveret billederne, frem til, at 2008 bliver et godt tårnfalkeår.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi