Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

December 2007

Det nye folketing og virkeligheden ... 5
”Vindmøller – en konservativ mærkesag” hed det i en avisoverskrift under valgkampen. Regeringen tog æren både for møllerne sat op i 2002 og 2003 og de ensomme 10 MW, der til nu er blevet resultatet af den brede energiaftale i 2004.Visioner, ideer, ønsker, strategier og mål har været formuleret igen og igen fra alle sider det seneste år. Desværre helt uden efterfølgende faktiske beslutninger. Det mest misbrugte ord i dansk politik i 2007 er ”ambitiøse mål”. Alligevel har Danmarks Vindmølleforening store forventninger til det nye folketing. Ansvarlighed er nu at tage beslutninger om lovgivning.

Aktuelle nyheder ... 6-9
Fast afregningspris for vindproduceret el er en mulighed, som mølleejernes energiselskab i november afslørede detaljerne omkring. Elselskaber, der sparer det arbejde, som de selv har beregnet koster dem 800-900 kr., refunderer nu op til 1200 kr. og helt ned til ingenting.Vestas vælger overskud fremfor 35% af verdensmarkdet. Herhjemme skal servicearbejdet give overskud.

Vindtræf 2007 ... 10-15
Hvordan kan vindmøller holde i 20 år eller mere? spurgte DV’s tekniske konsulent Strange Skriver og besvarede selv spørgsmålet for de 220 deltagere på vindtræffet i Ringkøbing. Ingen målinger har vist gener fra lavfrekvent støj fra vindmøller.

Udbygning ... 18-20
DV-direktør Asbjørn Bjerre kommenterer planerne om mere vindkraft i Europa - og fortæller en sær historie fra den netop afsluttede valgkamp. Byplanarkitekt Merete Nørby beskriver vindmølleplanlægningen i Lemvig Kommune.

Vindproduceret el i oktober 2007 ... 24-26
Oktober blev vindmæssigt den ringeste i ti år med 56% af en normalmåneds vind, hvor 105% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.234 vindmøller leverede 307 GWh og dækkede 9,8% af det danske elforbrug.Vindmøllerne har de sidste 12 måneder ikke

Forsiden
Kvæget i efterårets sidste sol er indfanget af Jan Vium.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi