Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

November 2007

I anledning af et jubilæum ... 5
I 1987 udsendtes den første advarsel om klimaændringer, der vakte international opmærksomhed, FN’s Brundtland-rapport, ”Vor Fælles Fremtid”. Den pegede på nødvendigheden af omstilling til energikilder, der ikke bidrager til de klimaændringer, som forskere fra 30 lande i Brundtland-rapporten forsigtigt advarede om i 1987. Siden har tusinder af kolleger sluttet sig til advarslerne. Herhjemme kunne politikerne glæde sig over, at store dele af den danske befolkning faktisk allerede før 1987 havde skabt en folkebevægelse, der ikke er set i andre lande: 150.000 familier - hver 20. danske husstand - satte sparepengene i tusindvis af vindmøller. Det er også i det perspektiv politikerne efter valget skal genoptage forhandlingerne om et energiforlig og en aktiv dansk vindkraft- og klimapolitik.

Aktuelle nyheder ... 6-15
Der er 25-35% præmieforhøjelser på vindmølleforsikringer på vej til mølleejerne efter prisstigninger på møller og reservedele. Vindmølleejere får nu mulighed for at fastfryse deres afregningspris i op til fem år, når de mener, at prisen er den rigtige. Dansk Energi foreslår sine elselskaber at reducere vindmøllernes abonnementsbetaling med kun 430 kr. årligt, selvom elværksforeningen selv i januar opgjorde omkostningerne ved det arbejde, som de nu slipper for, til mere end det dobbelte. Møller på mindre end 1,3 MW må importeres fra udlandet, evt. fra udenlandske fabrikanter, hvis de skal op herhjemme.

Analyse ... 16-18
I sommer har der været debat om, hvor stor en del af vindkraftproduktionen, der dækker dansk forbrug, og hvor stor en del, der eksporteres. Anders Kofoed-Wiuff, Hans Henrik Lindboe og Mikael Togeby, Ea Energianalyse, belyser sammenhængen mellem produktion af vindkraft og udveksling af el mellem Danmark og vore nabolande og ser på, hvordan vindkraft gavner danske elforbrugere.

Debat ... 19
Karsten Hansen spørger bl. a., hvordan man bærer sig ad med at skrive seriefremstillede læserbreve.Vi viser et eksempel.

Vindproduceret el i september 2007 ... 24-26
September blev vindmæssigt over det normale med 126% af en normalmåneds vind, hvor 83% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.238 vindmøller leverede 686 GWh og dækkede 24,1% af det danske elforbrug. Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 61,7% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
I oktober kom efterårsvejret med mange stille morgener, hvor tågen ofte lagde sig tæt ved jorden, før solen fik styrke.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi