Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

September 2007

DV om tvang og ansvar ... 5
Ressourcerne af olie, gas og uran er begrænsede i forhold til det globalt stærkt stigende behov for energi. Og den politiske kontrol med brændslet ligger langt udenfor Danmarks indflydelse. Alene disse to forhold betyder med sikkerhed ukontrollabelt stigende energipriser. At Folketinget skulle tage ansvaret for også denne del af energipolitikken er af vindkraft-modstandere blevet kaldt ”tvang” overfor kommunerne. Det er en forvridning. Markedsøkonomi er uundværlig i et moderne samfund. Den kan bruges til mange ting, men ikke til at styre en god og for lokalbefolkningen tilfredsstillende langtidsplanlægning for placering af vindmøller.

Aktuelle nyheder ... 6-8
Uvidenhed kan koste en vindmølle livet, viser et havari, som har ført til nedlæggelsen af en i øvrigt velfungerende mølle. Og risikoen lever faktisk alle mølleejere med for øjeblikket. Morten H. Jensen beskriver, hvad mølleejere og elselskaber skal være opmærksomme på for at undgå havarier. Mens effektivisering og bedre priser skaber større overskud hos Vestas, samler interessen sig om, hvordan verdens største vindmøllefirma vil øge sin markedsandel globalt fra 28% til 35% - eller mere - i 2008. Udenlandske havmølleparker giver problemer.

Forbrugeroplysning ... 9-11
Kun fire af Folketingets syv partier og ingen af de to opstillingsberettigede har forud for det kommende folketingsvalg lyst til at afsløre deres holdning til vindkraft, CO2-udledning og energipolitik. Vi stillede dem syv spørgsmål, bl. a. om Europas laveste afregningspriser, forureningsansvar, virkningsløse CO2-kvoter og myterne om modstand mod vindmøller.

Hvad mener folk om vindmøller ... 18-21
Den vel nok mest sejlivede myte omkring vindmøller er, at folk ikke bryder sig om dem, slet ikke i nabolaget.Virkeligheden er, folk gerne vil have møllerne, især i nabolaget.

Vindproduceret el i juli 2007 ... 22-24
Juli blev vindmæssigt over det normale med 96% af en normalmåneds vind, hvor 63% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.249 vindmøller leverede 507 GWh og dækkede 19,1% af det danske elforbrug. Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 58,9% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsidebilledet er i denne måned Klaus Albrectsens aktuelle energipolitiske kommentar.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi