Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

August 2007

Pas på vejsidebomben ... 5
I august mødes regering og folketing atter for at beslutte sig for fremtidens energipolitik. Uenighed om mål for nye møller på land var en af årsagerne til, at forhandlerne sidst i juni udsatte forsøget på at blive enige. Imens breder forvirringen sig i de nye kommuner, der nu har fået ansvaret for vindmølleplanlægningen.
Den er ikke blevet mindre, efter at Dansk Folkeparti har forsøgt at lægge gift for nye møller på land med et forslag om en erstatningslovgivning. Denne regulære vejsidebombe vil, hvis den bliver virkelighed, i sig selv gøre alle andre politiske aftaler om nye vindmøller på land uden betydning.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Energinet.dk og bankerne får om ikke ligefrem jackpot på møllernes el-målere, men der er penge at tjene på senere aflæsning og afregning for vindmøllernes produktion, og mølleejerne skal fra efteråret vente længere på betalingen. Havmølleparken på Rødsand er standset efter at en kortslutning satte hovedtransformeren ud af drift. Sommerens Loch Ness-søslange dukkede også op i år: En mini-mølle kan gøre en husstand delvis selvforsynende med energi for små penge, lød de gyldne løfter. Og hvis man synes, at det gør en husstand delvis selvforsynende med energi at holde to 40 watts elpærer med strøm, kan det ganske rigtigt lade sig gøre for 5.000-6.000 kr.

For mølleejere ... 12-13
Det nye statslige el-transmissionsselskab, Energinet.dk, overtager fra 1. oktober udbetalingen af miljøtillægget til vindproduceret el. Energinet.dk forklarer, hvordan det vil ske, og hvordan mølleejerne bærer sig ad med at modtage pengene.

Vindmølle-placeringer ... 17-21
Hvad er den samlede pris for luftforurening, forsyningssikkerhed og klimaændringer? Denne måneds reviderede faktasider samler de nyeste opgørelser over de omkostninger, som tilsammen fortæller om vindkraftens samfundsmæssige værdi.

Vindproduceret el i juni 2007 ... 24-25
Juni blev vindmæssigt under det normale med 51% af en normalmåneds vind, hvor 79% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.253 vindmøller leverede 265 GWh og dækkede 9,8% af det danske elforbrug. Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 56,4% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsidebilledet er i denne måned ikke et fotografi, men det kan blive virkelighed inden for et par år. Siemens Windpower vil sammen med Norsk Hydro placere den første flydende vindmølle til havs. Møllen planlægges forankret i havbunden ud for den sydvestnorske ø Karmøy, hvor Hydro allerede har tilladelse til at placere den.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi