Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juli 2007

Mens vi venter på endnu et forlig ... 5
Sidst i juni indledte regering og folketing forhandlingerne om en ny og forhåbentlig effektiv energiaftale. Argumenterne står nærmest i kø for vedvarende energi, hvoraf vindkraft hidtil har været den mest virkningsfulde. Og befolkningen er klar: En Greens-måling viser, at 65% er parat til at betale mere for strømmen, hvis den kommer fra vindmøller, og 89% er tilhængere af udbygning af vindkraften i Danmark. Og ifølge A. C. Nielsen går 96% ind for vindkraft, og 91% ønsker flere møller. 90% mener, at vindkraft styrker Danmarks omdømme, og 77% mener, at vindmøller er positive symboler og bør dække over 50% af elforbruget. Politikerne burde måske lytte mere til befolkningen end til egne fordomme.

Aktuelle nyheder ... 6-12
Visionen om, at vind- og vandkraft i parløb kan fjerne det problem, at vinden ikke altid blæser, er blevet virkelighed med en aftale mellem danske mølleejere og et norsk vandkraft-selskab. Skatterådets afgørelse, som har rejst tvivl om afskrivningsreglerne for danskejede vindmøller i udlandet, søges nu ændret. Hvad er vigtigst – en mølles sikkerhed eller fri konkurrence? Spørgsmålet er blevet aktuelt efter at to fabrikanter har fået monopol på at sælge møller i Danmark. At 2006 blev det vindmæssigt ringeste år i ti år kostede el-forbrugerne dyrt, fordi møllernes produktion ikke pressede el-prisen ligeså meget som i 2005. Og mens vi venter på et energi-forlig bringer vi et par referater fra folketingets energidebat.

Sæt kryds i kalenderen ... 13-15
Efterårets mødesæson i Danmarks Vindmølleforening står for døren. Linette Riis præsenterer de første af det kommende vinterhalvårs regionsmøder og for programmet for årets vindtræf den 3. november.

Vindmølle-placeringer ... 16-17
Miljøministeriets regionale miljøcentre vil hjælpe med at finde placeringsmuligheder for fremtidens vindmøller.

Vindkraften og el-regningen ... 18-21
Vi bringer i denne måned opdaterede faktasider om vindkraftens meget omtalte indflydelse på forbrugernes elregning.

Vindproduceret el i maj 2007 ... 24-26
Maj blev vindmæssigt under det normale med 72% af den normale vind. 79% har været gennemsnittet de sidste ti år. Danmarks 5.259 vindmøller leverede 427 GWh og dækkede 15,1% af det danske elforbrug.Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 56,9% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsidebilledet viser i denne måned arbejdet med udskiftning af stallstrips og reparation af smårevner i vingerne på en mølle.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi