Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juni 2007

Omsider ærlige elpriser? ... 5
Skatteministerens arbejdsgruppe til kortlægning af CO2- kvoter og afgifter har præsenteret et forslag til ”et omkostningseffektivt CO2- og energiafgiftssystem i en økonomi med CO2-afgifter”. Man kunne også have kaldt det ”Forslag til ærlige elpriser”. Det er et gammelt ønske, at elpriserne ikke kun afspejler, hvad det koster at brænde kul af i kraftværker, men også princippet om at ”forureneren betaler”. Dvs. at samfundsmæssige omkostninger afspejles i elprisen. For elproducenter vil det give lige vilkår f. eks.mellem forurenende kraftværker og forureningsfri elproduktion fra vindmøller. For forbrugerne vil udgiften være uden betydning, fordi de allerede betaler elproduktionens samfundsmæssige følgeomkostninger som skatteydere. Og for energiministeren vil et af de højt profilerede mål ved regeringens tiltræden være nået: Ærlige elpriser.

Aktuelle nyheder ... 6-9
Danske ejere af tyske møller risikerer at miste deres skattemæssige afskrivninger for 2005 og 2006. Og mange af dem må dertil forudse 10-15% mindre indtægter, efter at det officielle tyske indeks over vindens energiindhold er blevet nedjusteret. Dong Energy har opgivet Rødsand II-parken.Vestas kæmper fortsat med komponentmangel. Codan vil erobre verdensmarkedet for mølleforsikringer.

Udskiftnings-fiasko – Hvad så? ... 10-13
Udskiftningsordningen for møller på op til 450 kW vil ende som en fiasko.DV foreslår op til folketingets forhandlinger om fremtidens energiplan derfor, at alle nye møller får 12 øre pr. kWh i 12.000 fuldlasttimer, uden at de nye møller – som det ellers har været betingelsen – erstatter gamle møller.

Planlægning ... 14-16
VVM-undersøgelser kan beskytte naturen, men også afkræfte myter. Flemming Pagh Jensen, Erik Mandrup Jacobsen og Tove Kjær Hansen beskriver hvordan.

Fakta om indpasning ... 17-21
Vi bringer i denne måned opdaterede faktasider om en af fremtidens store udfordringer, vindmøllers indpasning i elsystemet.

Vindproduceret el i april 2007 ... 24-26
April blev vindmæssigt over det normale med 103% af en normalmåneds vind, hvor 86% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.263 vindmøller leverede 585 GWh og dækkede 21% af det danske elforbrug. Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 58,3% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Månedens efterhånden traditionelle forårsmotiv er indfanget af Jan Vium.

 
 
 
 

Vi har 11 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi