Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Maj 2007

Prisen for den sorte el ... 5
Regering og folketing har nu fået endnu flere fakta på bordet, inden de skal træffe beslutning om den fremtidige danske energiplan. At forurening koster penge har alle vidst længe. Økonomerne kan nu mere præcist sætte både tal og priser på. Og det er klar tale: Når det gælder den nævnte forurening fra danske kraftværkers energiproduktion er prisen ca. 3.000 danskere, som hvert år dør før tiden og en kvart million sygedage på grund af sygdom eller nedsat arbejdsevne. Partiklerne giver kræft og hjertekarsygdomme. Sygdommene er primært luftvejslidelser, som koster sygedage, hospitalsindlæggelser og medicin. Og prisen, som kulkraftværkerne overlader til samfundet at betale, var i 2005 26 øre for hver produceret kWh.

Aktuelle nyheder ... 6-9
Med et hold på seks mand med kunde- og servicechefer i spidsen indledte Vestas på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde en offensiv, der skal forbedre tilfredsheden med firmaet blandt de danske mølleejere. Danske vindmøller leverer ren strøm til 60.000 tyske husstande, oplystes det på generalforsamlingen i mølle-ejernes energiselskab,Vindenergi Danmark. LM Glasfiber kom et skridt nærmere børsnoteringen, da 2006-regnskabet viste en omsætningsstigning på 43% til 3,5 mia kr. og en stigning i overskuddet på 250% til 400 milll. kr.

DV’S generalforsamling ... 10-16
Mundtlig beretning, debat og året overrækkelsen af vindmølleprisen på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde og generalforsamling.

Analyse ... 18-21
Mikael Skou Andersen og Lise Marie Frohn præsenterer de nyeste resultater af Danmarks Miljøundersøgelsers analyse af samfundets omkostninger ved kraftværkernes SO2-, NOx- og partikelforurening

Opinion ... 22-23
Gør vindkraft til lokal forsyning som i gamle dage og forbyd enkeltmandseje og spekulations-gevinster, foreslår Preben Maegaard.

Vindproduceret el i marts 2007 ... 24-26
Marts blev vindmæssigt over det normale med 129% af en normalmåneds vind, hvor 110% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.266 vindmøller leverede 754 GWh og dækkede 23,8% af det danske elforbrug. Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 52,5% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Månedens forsidebillede er taget på Grenå Havn af Stefan Detreköy.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi