Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

April 2007

Propaganda og realiteter ... 5
Jyllands-Posten har igen forsøgt at skabe den illusion, at vindkraft er dyrt for forbrugerne.Tænksomme læsere må have undret sig. Det stik modsatte er da også tilfældet. Når hele regnskabet gøres op, giver vindkraften billigere strøm til elforbrugerne. Men hvis man tager halvdelen af tallene ud af et regnskab, kan man nå til et hvilket som helst resultat – afhængigt af, om det er indtægter eller omkostninger, man ser bort fra. Den seneste faglige analyse er klar i sin konklusion: Hvis miljøfordelen medregnes, er vindkraft samfundsmæssigt økonomisk set den bedste løsning.

Aktuelle nyheder ... 6-13
Vestas har vendt fem års negativ udvikling,men problemerne er ikke slut. Siemens Wind Power skjuler sin sande vindkraftomsætning, men vokser eksplosivt. EU vedtager 20% vedvarende energi, men “vedvarende energi” skal fortolkes. Ærøbefolkningen genopliver den folkelige opbakning til lokal vindkraft. Danmark skal vise, at 50% vindkraft er både fornuftigt og forsvarligt. Skal man sælge sin brugte mølle, eller hvornår kan det bedre betale sig at lade den køre videre? Det var spørgsmålet på tre DV-møder for hundreder af mølleejere i marts. Beslutningsreferat fra vindmølleforeningens generalforsamling.

Opinion ... 14-16
Er græsset grønnere uden for andegården? Spørger Jan T. Olesen, der ser på danske og udenlandske forhold for vindkraft.

Analyse af vindens samfundseffekt ... 17-22
Stadigt større og mere effektive vindmøller har forbedret det direkte konkurrenceforhold mellem vindkraft og konventionelle kul- og gaskraftværker. Hertil kommer vindkraftens miljmæssige fordele i form af fortrængt CO2,mindre luftforurening og forbedret forsyningssikkerhed. Anders Kofoed-Wiuff, Camilla Hay og Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse A/S, har kulegravet den samfundsøkonomiske værdi af vindkraft og set nærmere på, hvordan vi bedst indpasser store mængder vind i det danske elsystem.Vindkraft indebærer også omkostninger til indpasning i elsystemet, men de er ikke så store, som man måske kunne forvente.

Vindproduceret el i februar 2007 ... 24-26
Februar blev vindmæssigt rimeligt med 117% af en normalmåneds vind, hvor 122% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.257 vindmøller leverede i samme måned 679 GWh og dækkede 21,8 % af det danske elforbrug. Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 50,8% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsiden er et computer-billede af, hvordan en af de tre næste møller på Ærø (se side 10-11)vil se ud, udført af Sam Vangstrup.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi