Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Marts 2007

Et arbejdsforslag ... 5
Regeringen ønsker frem mod 2025 en fordobling til ca. 6.000 MW vindkraft, så halvdelen af det danske elforbrug dækkes af vindmøller. Da oppositionspartier ønsker at vindkraften skal dække 80% af elforbruget i 2025 vil et evt. forlig næppe bliver rumme mindre end 50% vindkraft. Det betyder, at der skal ske en stærk udbygning. Men den kommer ikke af sig selv. Så hvor skal politikerne begynde? Danmarks Vindmølleforening har en række kontante forslag til regering og folketing.

Aktuelle nyheder ... 6-14
Energinet.dk vil lave aftaler med private mølleejere om stop for deres møllers produktion i ekstreme driftssituationer, som da import af overflødig tysk strøm i nytåret gjorde det nødvendigt.Vindmøller er dobbelt så effektive som moderne kulkraftværker, der har mistet 57% af energien, før strømmen når ud til forbrugeren. Faldende afregningspris, stigende rente og dyrere møller er ”vejrudsigten” for en udbygning af dansk vindkraft. Elselskaber og el-handlere sparer millioner takket være prognoser, som kan forudsige vinden i op til en uge eller præcisere, hvor stor produktion i MW vindmøllerne vil levere time for time i de kommende døgn. Kommunerne skal hvert fjerde år genoptage vindmølleplanlægningen; første gang om to år.

DV’s regnskab ... 16-17
2006 blev økonomisk et bedre år end forventet for Danmarks Vindmølleforening, konstaterer Kirsten Larsen i sin præsentation af DV’s årsregnskab op til generalforsamlingen på Askov Højskole lørdag den 25. marts.

Vindmøller og fuglene ... 18-19
I denne måneds faktasider samles den nyeste viden om vindmøllers indflydelse på fuglelivet.

Vindproduceret el i januar 2007 ... 22-24
Januar blev vindmæssigt en rekordmåned med 224% af en normalmåneds vind, hvor 137% ellers har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år.Danmarks 5.267 vindmøller leverede i samme måned 1.225 GWh og dækkede 35,9% af det danske elforbrug.Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 48,7% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Månedens forsidebillede af vindmøller med et kraftværk i baggrunden er fotograferet af Kim Kiholm i Vestjylland.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi