Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Februar 2007

Advarselslamperne blinker ... 5
”Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt skal frigøre sig fra fossile brændsler - kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi.” Det er den smukke ouverture til regeringens nye energiudspil. Burde det ikke få vindkraftens forening til at juble? Jo, retningen er i al fald rigtig. Desværre er formuleringen ”langt sigt” absolut elastisk, og betegnelsen ”vision" har været brugt så uforpligtende tomt overfor vedvarende energi de seneste år, at alle advarselslamper blinker. Der er gode takter i oplægget, men de skal fyldes ud med reelt indhold. Danmarks Vindmølleforening byder derfor de nye meldinger fra regeringen velkommen, men opfatter teksten som åbningsmusik.

Aktuelle nyheder ... 6-10
De meget omtalte 0-priser på vindmøllestrøm er en myte: Elforbrugerne høster fortjenesten, hver gang der takket være stor vindkraftproduktion eksporteres strøm fra Danmark til et naboland, hvor el-prisen er højere. Er regeringens positive holdning overfor bæredygtig energi alvor eller bare ”varm luft”? Det afprøver de mølleejere, som sælger deres strøm på det frie marked nu. I de 25 EU-lande går 71% af borgerne ind for vindkraft og kun 20% for den atomkraft, som EU-kommissionen viser ny interesse. Vindkraftens bidrag til dansk elforsyning kan fordobles på ti år og uden at koste noget, viser ny analyse.

Danmarks Vindmølleforening ... 12-19
2006 blev endnu et år med smukke ord fra politikerne, men uden politisk handling, konstaterer DV’s formand Kristian Jakobsen i bestyrelsens skriftlige beretning for det forløbne år.

Hver husstand sin vindmølle? ... 20-21
Husstandsmøller er med flere hundrede møller i drift blevet en del af det danske mølle-landskab.Tina Hardervig rapporterer.

Vindmøller og drivhuseffekten ... 24-27
Luftforureningen ved traditionel energiproduktion er en af de alvorligste årsager til drivhuseffekten. Faktasiderne ser på forureningsbesparelsen pr. kilowatt-time elektricitet produceret med vindkraft.

Vindproduceret el i december 2006 ... 30-32
December blev vindmæssigt endnu en måned med mere vind end normalt, nemlig med 168% af en normalmåneds vind, hvor 121% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.274 vindmøller leverede 940 GWh og dækkede 29,1% af det danske elforbrug. De har de sidste 12 måneder sikret 43,6% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
I januar kom omsider lidt vinter.Forsidemotivet er hentet ved Ebeltoft Færgehavn.

 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi