Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Januar 2007

Tid til politisk handling ... 5
Det står efterhånden klart, at energipolitik også er økonomisk politik og dermed grundlaget for fortsat velfærd. Det er miljø og sundhedspolitik. Det er også i høj grad sikkerhedspolitik. Klimaproblemerne og den usikre energifremtid er vilkår, der har givet energipolitikken ikke bare nye opgaver, men en langt mere central politisk rolle. Det er derfor også rigtigt, at klima og energipolitikken er blevet det centrale på den politiske dagsorden i 2007. Danmarks Vindmølleforenings nytårsønske er, at visionerne og den nye indsigt nu bliver omsat til politisk handling.

Aktuelle nyheder ... 6-14
1600 ingeniører og andre fagfolk har i 2006 analyseret de tekniske og økonomiske muligheder på energiområdet frem til 2030. Konklusionen er klar: Bundlinien er et 60% lavere CO2-udslip end i 1990 og en massiv samfundsmæssig gevinst blot ved at udnytte eksisterende teknologi og know how.
Et forslag om at standse møllerne, når det blæser, for at få offentlig sympati, kan blive et tveægget sværd for mølleejerne og kan ramme både de aktionerende mølleejere selv og deres ikke-aktionerende kolleger økonomisk. Fauna, flora, fisk, havpattedyr, fugle og befolkning trives uden problemer side om side med havmølleparker viser nye undersøgelser omkring de tre havmølleparker i Nordsøen, på Rødsand og i Limfjorden. Frygten for blot tre måneder siden for et ekstremt tørår med vandmangel og skyhøje elpriser på det skandinaviske el-marked blev i december afløst af ”flom-varsel” og oversvømmelser flere steder i Norge. Regnen og det milde vejr fik elpriserne til at falde markant. Men det kan på den anden side betyde, at man undgår et sommer-prisfald i 2007.

Fakta om vindmøller og CO2 ... 16-20
CO2-udledning er bredt anerkendt som den alvorligste klimatrussel. Vindkraft er indtil nu den mest effektive vedvarende og CO2-fri energikilde. Denne måneds faktasider ser på den aktuelle CO2-politik.

Vindproduceret el i november 2006 ... 22-24
November blev vindmæssigt endelig en måned med mere vind end det meste af det forløbne år, nemlig med 146% af en normalmåneds vind, hvor 103% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.279 vindmøller leverede 867 GWh og dækkede 27,2% af det danske elforbrug. De har de sidste 12 måneder sikret 42,1% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsidemotivet er hentet i Tim Kirkeby i Vestjylland, hvor det varme efterår øjensynligt kunne bringe stæreflokke i tvivl om, hvorvidt det egentlig var tiden at flyve sydpå.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi