Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

December 2006

Sandhedens time nærmer sig ... 5
De gode nyheder stod i kø på det årlige vindtræf på forskningscenter Risø. De blev sammenfattet af miljøministeren ordene: "Der bliver brug for jeres indsats de kommende år." Nu tegner hun ikke hele regeringen. Om Connie Hedegaards bekymring for miljøet deles af ministerkollegerne, vil komme for en dag, når regeringen fremlægger den metode, som statsminister Anders Fogh Rasmussen bebudede i sin åbningstale til Folketinget i oktober. En energi- og klimaplan uden praktiske virkemidler vil på den anden side være ligeså afslørende.

Aktuelle nyheder ... 6-12
En del spekulanter fik en overraskelse, som kostede dem dyrt, da Vestas-chef Ditlev Engel præsenterede regnskab for 3. kvartal. Fra 1993 til 2005 er 15% af energiforbruget blevet dækket af vedvarende energi, og hvorfor skulle den procentdel ikke kunne fordobles de næste 12 år og endnu mere derefter? spørger miljøminister Connie Hedegaard. Elforbrugernes besparelser pga. vindmøller løber op i et milliardbeløb, som nu også kommer forbrugerne i Norge og Sverige til gode, fordi de danske vindmøllers produktion lægger pres på elprisen i hele Norden. Kraftværkerne har reduceret udledningen af CO2, men fortsat stiger den fra ca. 500 til 930 gram CO2 pr. kWh, hvis en forbruger henter et uventet merforbrug af strøm. Og så bringer vi en folketingsdebat om regeringens energi- og klimaplaner.

Etik og jura ved møllesalg ... 14-15
Meget er lovligt, men noget er måske etisk betænkeligt ved salg af vindmøller, advarer advokat Thomas Bøgild-Jakobsen.

Fakta om vindmøllers elproduktion ... 16-17
Vindmøllerne producerede i 2005 ca. 6,6 mia. kWh og dækkede dermed knap 19% af elforbruget i Danmark. Denne måneds faktasider handler om elproduktionen fra vindmøllerne.

“Stop møllerne når det blæser” ... 18
Niels Jørgen Madsen foreslår, ”aktioner, hvor vi på udvalgte tidspunkter stopper vores vindmøller, således at erhvervslivet i stedet for at få gratis strøm skal betale skyhøje priser.”

Vindproduceret el i oktober 2006 ... 22-24
Oktober blev vindmæssigt ringe med 84% af en normalmåneds vind, hvor 110% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.279 vindmøller leverede 501 GWh og dækkede 16,7% af det danske elforbrug. De har de sidste 12 måneder sikret 40,3% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsiden er Klaus Albrectsens kommentar til situationen, hvor Danmark afventer det konkrete indhold af regeringens energi- og klimaplan, efter at finansminister Thor Pedersen har sammenlignet EU’s klimapolitik med "Kejserens Nye Klæder".

 
 
 
 

Vi har 3 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi