Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

November 2006

Før kommunerne tager over ... 5
I de første måneder af 2007 får landet 98 nye storkommuiner en ny opgave.De skal gøre planlægningen for udskiftningsordningen færdig. Skov- og Naturstyrelsen har pr. 15. august udarbejdet en oversigt over den samlede vindmølleplanlægning. Opgørelsen viser ikke, hvad der aktuelt er til rådighed for store møller. Der bliver et stort opfølgningsarbejde for kommunerne at tage fat på. Men det er heldigvis ikke uoverkommeligt. Danmarks Vindmølleforening beskriver mulighederne.

Aktuelle nyheder ... 6-10, 16-17
Hvem der bestemmer regeringens energipolitik, bliver mere og mere uklart, efter at statsminister Anders Fogh Rasmussens ”stærkt øgede” satsning på vedvarende energi, som han bebudede i sin åbningstale i Folketinget, er tæt ved at blive dementeret af transport- og energiminister, Flemming Hansen, og ikke mindst regeringens stærke mand, finansminister Thor Pedersen, der øjensynlig har sin egen energi- og klima-politik. Fem siders tema fra Folketinget. Da efterårsblæsten i oktober tog fat og fik vindmøllerne til at producere, kunne danske el-forbrugere igen glæde sig over, at de fik større fornøjelse af vindmøllernes produktion end mølleejerne selv. ”Den fremadstormende vindenergi i Danmark truer nu med at blive en bombe under en stribe mindre kraftvarmeværker rundt om i landet,” lød en avis-and i Fyens Stiftstidende. Det forholder sig stik modsat, forklarer direktøren i kraftvarmeværkernes egen forening. Og så er der skrevet endnu et kapitel i NOE-sagen.

Vindtræf 2006 ... 11 og 14-15
Forskning i store møller var et af de markante emner på årets vindtræf på Risø. Det blev beskrevet af Peter Hjuler Jensen. Grøn strøm fra vindmøller med oprindelsesgaranti og varedeklaration var et andet emne. Niels Dupont orienterede.

Fakta om forskning af vindmøller ... 18-20
Hvordan, hvornår og hvor meget skal en vindmølle forsikres? Denne måneds faktasider besvarer disse spørgsmål og flere til.

Vindproduceret el i september 2006 ... 22-24
September blev vindmæssigt næsten normal med 83% af en normalmåneds vind, hvor 82% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.277 vindmøller leverede 505 GWh og dækkede 18,2% af det danske elforbrug. De har de sidste 12 måneder sikret 39,9% af Danmarks CO2- reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Jan Vium har fra toppen af en mølle i Tyskland indfanget den dobbelte regnbue, som er denne måneds forsidemotiv.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi