Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Oktober 2006

Forår i oktober ... 5
Folketingets flertal har i flere år haft vindkraftudviklingen i Danmark lagt på ganske kold is, men nu er der hårdnakkede rygter om en varmfront. Forlydener fortæller om et kommende politisk udspil, der ligner et kursskifte i dansk energipolitik. Der tales om bindende mål på VE-andelen af Danmarks energiforbrug. En række barrierer har de seneste år forhindret en fornuftig vindkraftudbygning i Danmark. Danmarks Vindmølleforening har derfor sendt regering og folketing en række anbefalinger.

Aktuelle nyheder ... 6-8
Rekordlav vandstand i de norske og svenske vand-reservoirer, der forsyner de nordiske vandkraftværker, har fået Energinet.dk til at forberede aftaler med store elforbrugere om mod betaling at kunne foretage nedskæringer i deres elforsyning i kritiske perioder. Desuden advarer Energinet.dk om, at situationen vil føre til stigende elpriser den kommende vinter.
Andelshaverne, som lånte penge for at købe vindmølleandele og støtte lokalsamfundet, er taberne, efter at samtlige syv møller i Bønnerup Havn 1. september er solgt.

Vinterens mødeprogram ... 9 og 14-15
Efterårets og første del af vinterens mødeprogram i Danmarks Vindmølleforening er nu klar. Se programmet for regionsmøderne og årets vindtræf og sæt kryds i kalenderen.

Forslag til Folketinget ... 10-13
Op til efterårets forhandlinger i Folketinget har Danmarks Vindmølleforening præsenteret politikerne for DV’s forslag: Mindst 50% af elforbruget dækket af vindkraft i 2025, ligeligt fordelt på land- og havmøller, fastfrysning af det variable 10 øres-pristillæg til 10 øre/kWh og fjernelse af 20 års-grænsen samt fastfrysning af 12 øres-tillægget til udskiftningsmøller. På sigt bør afregningsprisen afspejle miljøomkostningerne ved elproduktion.

Portræt af en stridsmand ... 16
Preben Maegaard er en institution indenfor vedvarende energi både i Danmark og den store verden. Han portrætteres i en interviewbog af Jørn Uz Ruby.

Vindproduceret el i august 2006 ... 18-21
August blev vindmæssigt ikke noget at råbe hurra for med 32% af en normalmåneds vind, hvor 65% ellers har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.280 vindmøller leverede 194 GWh og dækkede 7,4% af det danske elforbrug. De har de sidste 12 måneder sikret 40,3% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Meget vind har denne sommer ikke budt på, men så snart der har været mulighed for det, har kite-surferne været klar til at udnytte vinden. Forsidemotivet er hentet i Egens Vig.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi