Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

September 2006

“Bedstefar - er du sur?” ... 5
For en gangs skyld er lederen i dette nummer ikke formuleret af Danmarks Vindmølleforening,men overladt til Jens Christian Lund. Han er oberst og har i ti år været chef for Prinsens Livregiment i Viborg og Skive Garnison. Jens Christian Lund har gjort tjeneste både i udlandet og i forsvarets øverste ledelse, herunder i Forsvarsministeriet og er ikke kendt som ham, der undlader at sige det, hvis der er forhold, der efter hans mening bør ændres. Han er medlem af både Viborg Byråd og Folketinget. Sidst, men næppe mindst er Jens Christian Lund bedstefar til seks-årige Mette.

Aktuelle nyheder ... 6-10 og 14
Atomkraft er blevet aktuelt i Europa, men løb ind i problemer i sommer: Det nye finske a-kraftværk er blevet forsinket, svenske atomkraftværker blev lukket ned af sikkerhedsårsager, tyske og spanske værker måtte reducere produktionen pga. for varmt kølevand i floderne, mens man i Frankrig “løste” problemet ved at hæve temperaturgrænsen for franske værker. Imens steg elpriserne. Så nu foreslår EU-Kommissionen - støttet af den danske regering - øget satsning på atomkraft i Europa. Regeringen skal øjensynlig revidere den opfattelse, at mistede arbejdspladser i dansk vindkraftindustri opvejes af nye videnstunge job. De oprettes nu i udlandet.
Vestas øger omsætning og overskud i 2. halvår af 2006.

Fakta om vindkraft ... 15-18
Denne måned bringer vi en opdateret oversigt over Danmarks Vindmølleforenings faktasider om vindkraft. Den sidder midt i bladet og er lige til at tage ud og gemme, evt. til senere brug.

For mølleejere ... 15-18
Gear- og lejeproblemerne, som blev forudset for seks år siden, blev afværget. Men nogle vindmøllegear er fortsat i farezonen, advarer DV-konsulent Strange Skriver.

Vindproduceret el i juli 2006 ... 22-24
Juli blev vindmæssigt den ringeste juli i ti år med kun 32% af en normalmåneds vind, hvor 58% ellers har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.280 vindmøller leverede 194 GWh og dækkede 7,4% af det danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 40,3% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden er hentet i Galicien, hvor spanske brandfolk i 11 dage kæmpede mod ilden i et område, der rummer 2.400 MW vindkraft, mens hedebølgen gav atomkraftværkerne i hele Europa problemer (se side 6-8). Galiciens vindmøller kørte under brandene uden at der blev rapporteret skader.Veje og vindmølleparker fungerede ifølge Windpower Monthly som brandbælter, og vejene gjorde det lettere for brandfolk at komme frem, ligesom man fra de høje møller kunne se og imødegå nye brande.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi