Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

August 2006

For samfundets skyld ... 05
Regering og folketing skal i efteråret sætte ”kød og blod” på regeringens Energistrategi 2025. Samtidig skal et nyt vindmølle-placeringsudvalg planlægge, hvor fremtidens vindmøller kan opstilles. Og sidst men ikke mindst vil regeringen afsløre, om dens højlydte efterlysning af ”ærlige elpriser” ved sin tiltræden var alvorligt ment. I den sammenhæng spiller vindkraft en naturlig rolle som den eneste effektive energikilde, der hverken bruger fossile brændsler eller forurener. Det er politikere over en bred front i Folketinget da også enige om i dag. Samtidig er det kendt i energibranchen, at det er billigere at producere en kWh med en mølle på land end med en mølle på havet. Men hvor stor er forskellen? Og hvor meget betyder højden til vingespids og den gode placering? Danmarks Vindmølleforening har sammen med Energi- og Miljødata regnet på spørgsmålene ud fra den nyeste viden om etablerings- og driftsomkostninger for møller, som kan opstilles i dag.

Aktuelle nyheder ... 6-13
Hvis elprisen bliver høj de næste ti år, vil Danmark eksportere store mængder kulproduceret el, men prisen bliver et ødelagt CO2-regnskab. Danmarks Vindmølleforening har anket den såkaldte tinglysningssag til Højesteret, som dermed skal afgøre, om Vestre Landsret kan annullere, hvad Højesteret tidligere har bestemt. Miljøminister Connie Hedegaard vil nu se nye vindmølle-placeringer.Vestas-kunder er blevet mere tilfredse, viser en forbrugerundersøgelse, firmaet har foretaget i Danmark. I Tyskland er kunderne mindre tilfredse, viser en tysk undersøgelse. Vindmøller på land er en væsentlig bedre investering, også samfundsmæssigt, end møller til havs, viser en analyse, som er foretaget af Energi- og Miljødata.

Perspektiv ... 14-16
Vindkraften har været et skoleeksemplel på, hvordan man ved en målrettet energipolitik kan skabe en ny industrigren, titusinder af nye arbejdspladser og en eksport i 20 milliard kronersklassen. Hans Chr. Sørensen beskriver, hvorfor en sådan udvikling ikke kommer af sig selv eller blot kan overlades til markedskræfterne.

Vindkraft og samfundsøkonomi ... 23-25
Denne måneds faktasider skildrer vindkraftens betydning for samfundets økonomi.

Vindproduceret el i juni 2006 ... 26-27
Juni blev den vindmæssigt ringeste juni i ti år med 53% af gennemsnitsmånedens vindindhold – og juli tegner desværre ligeså ringe.

Forsidens solnedgang med et par østjyske møller i baggrunden er hentet fra Kalø Vig.

 
 
 
 

Vi har 8 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi