Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juli 2006

Klar til nye møllelaug ... 05 og 11
Er den folkelige opbakning ikke ved at forsvinde omkring nye vindmøller i Danmark? Nej, tværtimod. Den frygt for naboskabet, som i avisoverskrifter gerne bliver til ”modstand mod vindmøller”, er reelt frygten for det ukendte. De sidste 14 år er gennemført en række meningsmålinger, som alle uden undtagelse viser massivt flertal i befolkningen for udbygning med vindkraft. Derfor er der stadig brug for møllelaugene. Og det første er måske på vej.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Hvis en vindmølles vinger kan optimeres til at producere blot 2% mere, vil det over en mølles 20-årige levetid kunne betale finansieringen af møllen. Det er baggrunden for, at LM Glasfiber har investeret 25 mill. kr. i verdens første vindtunnel, der er bygget specielt til vindkraft-forsøg. Middelgrundens Vindmøllelaug har vundet to retssager og forbereder en tredje, som i givet fald kan anlægges for at hindre, at den ”store” retssag mod NKT, Siemens, og indirekte Københavns Energi og SEAS bliver forældet. Har skattevæsenet ret i, at det er uden betydning, hvordan vindmøller betragtes i anden lovgivning – eller har Højesteret ret i, at begrebet fast ejendom skal fortolkes ensartet i lovgivningen?

Sæt kryds i kalenderen ... 9, 12 og 13, 18
Danmarks Vindmølleforening er klar med efterårets mødeprogram, som omfatter vindtræffet, et orienteringsmøde for danske mølleejere i udlandet og den første del af vinterens regionsmøder.

Fakta om drift og vedligeholdelse ... 20-21
Denne måneds faktasider fortæller, hvordan en mølle passes og vedligeholdes.

Vindproduceret el i maj 2006 ... 22-24
Maj blev vindmæssigt noget så usædvanligt som normal, nemlig med 100% af gennemsnitsmånedens vind, hvor 80% ellers har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. De 5.286 vindmøller leverede 588 GWh og dækkede 21,9% af det danske elforbrug. De har de sidste 12 måneder sikret 42% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsidens billede af Barsø-møllen, der beskrives på side 16-19, er fotograferet af Line Svennesen, Barsø.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi