Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juni 2006

Så venter vi regering og folketing ... 5
Det kommende efterår bliver rammen om de politiske forhandlinger, der skal sætte ”kød og blod” på regeringens nu et år gamle, men fortsat kun let brugte "Energistrategi 2025". Den beskriver smukke muligheder, som efter regeringens og energiminister Flemming Hansens mening imidlertid kun bliver til noget, hvis markedskræfterne sørger for det. Og da markedskræfterne som bekendt kun sjældent har forretningsmæssig interesse i at betale for miljø- eller samfundshensyn, kan de fromme ønsker let ende som varm luft, hvis ikke politikerne afstikker de rammer, som markedskræfterne skal operere indenfor.Derfor kan samtlige politiske partier – herunder faktisk også politikere fra regeringspartierne selv – samt hele energisektoren godt se behovet for målsætninger for energipolitikken.

Aktuelle nyheder ... 6-17
Vindmøller på 225-600 kW, som danske møllefabrikanter har opgivet til fordel for større møller, bliver nu produceret i Asien og eksporteret til Europa. Skal politikerne eller markedskræfterne bestemme den danske energipolitik, herunder om energipolitikken skal tage miljø- og klimahensyn? Det er det centrale spørgsmål i de forhandlinger, som er indledt mellem transport- og energiminister Flemming Hansen (kons.) og Folketingets partier. Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter kan nu inspicere et møllegear uden at skille det ad.Vestas har i første kvartal 2006 vendt underskud til overskud, bl.a. ved hjælp af højere møllepriser – og de bliver højere endnu.

Danskerne og vindmøllerne ... 18-21
At den danske befolkning er skeptisk eller ligefrem imod vindmøller er en af de mest sejlivede myter. Faktasiderne fortæller, hvor meget - eller hvor lidt - der i virkeligheden er om snakken.

Vind og el i april ... 22-24
April blev vindmæssigt næsten som marts, nemlig med 85% af gennemsnitsmånedens vind mod normalt 90% i denne måned. De 5.290 vindmøller leverede 499 GWh og dækkede 17,5% af det danske elforbrug. De har de sidste 12 måneder sikret 40,9% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsidens møllerotor set nedefra mod den blå himmel er et af de skulpturelle billeder, som vindmøllerne byder på.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi