Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Februar 2006

Endnu en sidegevinst ... 05
Vindkraftens bidrag til dansk elforsyning nåede i 2005 op på 18,7% og ville under normale vindforhold have været 21,7%. Effekten er velkendt af de fleste. Ofte tilføjes dog gerne, at vindproduceret elektricitet jo koster forbrugerne ekstra. Og det er sandt, forstået på den måde, at vindproduceret el fordelt på det danske elforbrug koster 5,5 øre/kWh ekstra – eller rettere gjorde det i 2004. Men i takt med at flere og flere vindmøller forlader overgangsordningerne, falder prisen. Og samtidig stiger den besparelse, som vindmøllerne giver elforbrugerne. Den løb sidste år, alene for elforbrugerne vest for Storebælt, op i mellem 450 og 800 mill. kr. Det er endnu en uventet gevinst ved vindkraft, som kan føjes til de 20.000 arbejdspladser, de 20 mia. kr. i eksportindtægter hvert år og de 20% forureningsfri elproduktion, som elforbrugere, skatteydere og samfund kan glæde sig over. Indtil videre.

Aktuelle nyheder ... 6-13
For første gang er foretaget beregninger over, hvor store beløb, det handler om, når elprisen, som det jævnligt sker, falder mærkbart, fordi vindmøller overtager elforsyningen. Mange brugte møller sælges til næsten samme beløb, som de blev købt for - men hvornår skal man sælge eller købe? Bønnerup-konflikt ender med, at møllerne sælges. Naboer til havmølleparker er mere positive overfor vindmøller end resten af befolkningen, viser undersøgelse.

DV-bestyrelsens 2005-beretning ... 14-21
DV-formand Kristian Jakobsen beskriver DVs’ aktuelle arbejde og udfordringer før årsmødet den 25. marts.

Fakta om skygger og blink ... 22-25
Frem til 2009 udskiftes mange møller - hvor meget vil nye større møller genere med skygger og blink?

Vindproduceret el i december ... 30-32
December 2005 blev vindmæssigt næsten normal med 113% af gennemsnitsmånedens vind mod normalt 120% i denne måned. De 5.293 vindmøller leverede 738 GWh, dækkede 22% af det danske elforbrug og har de sidste 12 måneder sikret 47,2% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsidens vinterlandskab er fundet på Mols.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi