Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Januar 2006

Gode nyheder ... 05
Klimaproblemerne er ikke løst, men der er håb forude, sagde USA’s tidligere præsident, Bill Clinton, på FN’s klima-konference i Montreal. Han roste dansk vindkraft, men især 192 amerikanske byer, godt 20 stater, heraf flere republikansk ledede, og USA’s største multinationale firmaer for at lægge pres på deres egen regering for begrænsninger af drivhusgas-udslip. Meget tyder på, at netop det var afgørende, da det omsider lykkedes at få USA til at indvilge i at deltage i forhandlingerne om, hvad der skal ske med Kyoto-aftalen efter 2012. Og dermed at erkende, at 2012 ikke sætter punktum for Kyoto-bestræbelserne, men skal afløses af en ny aftale. Det er godt nyt.

Aktuelle nyheder ... 6-17
Rekordhøje elpriser skulle sikre, at der blev rejst nye møller, men har ikke ført til en eneste i det forløbne år. I stedet har danske mølleejere mistet tæt ved otte millioner kroner, som forbrugerne til gengæld har fået en gratis miljøbesparelse for.Vestas skifter lejer på 30 britiske 2 MWmøller. Servicekunder forlader etablerede møllefirmaer. Amternes manglende planlægning for nye store møller blokerer nu åbenlyst for udskiftningen af vindmøller. Danmarks Vindmølleforening har indbragt den snart ti år gamle sag om elselskabernes uretmæssige opkrævning af mangedoblede abonnementsafgifter for Energitilsynet. Den svenske stat er med sit elselskab Vattenfalls overtagelse af vindmøller fra Elsam nu en af Danmarks største mølleejere og har nu også overtaget 55% af Rødsand II-konsortiet.

Nyt fra DV ... 7, 11, 15 & 25
I dette nummer kan ekstra februarblade bestilles gratis af eller til interesserede.Vi bringer programmet for årsmødet i marts, de første regionsmøder i 2006 og orienteringsmødet for danske ejere af tyske vindmøller.

Vindproduceret el i november ... 22-24
November 2005 blev vindmæssigt dårligere end normalt med 92% af gennemsnitsmånedens vind mod normalt 115% i denne måned. De 5.290 vindmøller leverede 602 GWh, dækkede 19% af det danske elforbrug og har de sidste 12 måneder sikret 47,1% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsidens aftenstemning er indfanget af Sigrid Nygaard.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi