Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

December 2005

Bedre sent end aldrig ... 05
Energistyrelsen nedsatte i 2001 en arbejdsgruppe til se på mulighederne for at tilpasse elproduktion bedre til elforbrug. Danmarks Vindmølleforening har siden argumenteret for, at de fremkomne og fornuftige løsninger bliver taget i brug. Nu behandler Folketinget et lovforslag, der giver kraftvarmeværkerne mulighed for at bruge el til varmeproduktion, når el er billigere end det brændsel, der ellers anvendes. Men det er vigtigt, at det ikke bliver undskyldning for ikke at gøre andet, påpeger DV.

Aktuelle nyheder ... 6-13 og 17
Venstres energiordfører er parat til at diskutere el-afgift og miljøeffekter, sagde han på vindtræffet på LM Glasfiber. LM forsøger at få sine leverandører til at flytte med til udlandet. Hvis en vindmølle juridisk set ikke er et varekøb, men et entrepriseforhold, gælder en femårig reklamationsret. Stop møllen ved 20 m/s, foreslår DV-rådgiver. Sønderjyder lever et år mindre end beboerne i resten af Jylland, og jyder lever længere end folk på øerne som følge af forurening bl. a. fra kraftværkerne, fastslog professor Mikael Skou Andersen,DMU, på vindtræffet. Endelig beskrev Strange Skriver, hvordan en vindmølle vedligeholdes efter garantiperioden.Vestas nedjusterer for 8. gang siden 2002 og bebuder nu 2005-underskud.

Mindre vind end forventet ... 14-16
Vindens energiindhold skal justeres ned med op til 12,5%, mener Per Nielsen. En af årsagerne, at det i 1985-1995 faktisk blæste væsentligt mere end normalt.

Vandet stiger - og hvad så ... 18 - 20
Under denne overskrift indkaldte Ringkøbing Amt eksperter, politikere og planlæggere til kortlægning af de klimaændringer, alle venter, og svar på, hvad man kan gøre
ved følgerne? Martin Møller Clausen rapporterer.

Vindproduceret el i oktober ... 22-24
Oktober 2005 blev vindmæssigt den ringeste måned i mange år år med kun 65% af gennemsnitsmånedens vind mod normalt 106% i denne måned. De 5.290 vindmøllerleverede 450 GWh, dækkede 15,2% af det danske elforbrug og har de sidste 12 måneder sikret 46,9% af
Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsidens efterårsfarver, som i år kunne nydes helt ind i november, er indfanget ved Hejnsvig af Jan Vium Nielsen.

 
 
 
 

Vi har 3 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi