Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

November 2005

Tid til rettidig omhu ... 05
Stort set ingen vindmøllefabrikanter er i stand til at tage imod nye ordrer til levering før om flere år. Derfor kunne man måske for en stund standse konkurrencen om at komme først med nye og større vindmøller og bruge pausen til grundigere afprøvninger af nye mølletyper, før de blev sendt på markedet. Ikke mindst i lyset af, at MW-møllerne, som er rejst de sidste fem år, også har oplevet deres egne børnesygdomme.

Aktuelle nyheder ... 6-14
Mange har ventet med mere end normal interesse på at se, om møllerne på 1,5 MW og opefter ville løbe ind i samme problemer som de mellemstore møller gjorde midt i 1990’erne. Problemer er dukket op på MW-møllerne, men er hurtigere blevet løst i denne omgang. Elforsyningsloven gør det ulovligt, men nogle elselskaber fortsætter med at opkræve administrationsomkostninger hos mølleejerne. Nye prognoser spår stor udbygning med vindkraft i Europa de næste tyve år, men ingenting i Danmark. Og energiminister Flemming Hansen tyr endnu en gang til sin tro på markedskræfterne i et folketingssvar. Tusinder af mennesker står på venteliste til vindmølleandele – er tiden inde til at stifte Danmarks Vindmøllelaug?

Nyt fra DV ... 15-18
I denne måned kan Danmarks Vindmølleforenings nye folder midt i bladet tages ud og gemmes.

Historiens vingesus ... 20
Vi kigger 25 år tilbage til september 1980, hvor daværende statistikredaktør Henrik Stiesdal beretter om september måneds vindkraftproduktion på 1/10 promille af Danmarks elforbrug – og om overvejelserne omkring at finde frem til, hvornår vinden er normal.

Vindproduceret el i september ... 26-28
September 2005 blev vindmæssigt ringere end sædvanligt med kun 58% af gennemsnitsmånedens vind, hvor 86% har ellers været normalt for denne måned siden 1979.
De 5.326 vindmøller leverede dog 384 GWh – eller 2.500 gange så meget som i september for 25 år siden – og dækkede 13,9% af det danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 48,3% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsidemotivet er i denne måned indfanget i Midtjylland af Jan Vium Nielsen.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi