Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Oktober 2005

Energipolitik på lykkepiller? ... 05
Brint-pillen vakte med god grund opsigt den forløbne måned. Men brint er ingen energikilde, kun et lagermedie. Så at pege på brint-samfundet som løsningen på energiproblemerne svarer til at foreslå stikkontakten, når man diskuterer, hvor elektriciteten skal komme fra. Også brintpillen kræver el til sin fremstilling. Den kan til gengæld leveres af vindkraft. Men det samme kan også energien til fremstilling af andre bio-brændstoffer til transport. Teknologien venter kun på politiske beslutninger. Vindkraften er også parat.

Aktuelle nyheder ... 6-12
Det bliver markedskræfterne, som skal afgøre, om der kommer el-mangel eller højere elpriser, men myndighederne holder skam øje med det, forsikrer energiminister Flemming Hansen folketingsmedlem Per Clausen, der havde bedt ministeren kommentere forskere og elværksfolks fælles rapport om risikoen. Ingen fagfolk har lyst til at risikere at lægge sig ud med bl. a. elselskaberne ved at være skønsmænd i Middelgrund-sagen. Et havari understreger, at små møller skal passes lige så omhyggeligt som store. Siemens ansætter folk, mens Vestas skærer ned. Nyt “dansk” møllefirmå går på børsen. Danske møller opsættes på et højhus i Bahrain.

Nyt fra DV ... 16-21 og 24-25
Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings næste regionsmøder landet over og vindtræffet på LM Glasfiber i november. Og så kan DV’s nye konsulentfolder midt i bladet tages ud og gemmes.

Vindproduceret el i august ... 26-28
August 2005 blev vindmæssigt fuldkommen normal med 68% af gennemsnitsmånedens vind. Det er det samme, som har været normalt for denne måned siden 1979. De 5.325 danske vindmøller leverede 434 GWh og dækkede 15,6% af det danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 49,8% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Den fuglekasse-prydede forsidemølle står ved Krajbjerg i Østjylland. På side 14-15 fortælles historien om en den fællesejede vindmølle på Avernakø, som i syv år - udover at dække øens elforbrug - har leveret husly til tårnfalke, der ligeså regelmæssigt har sendt unger på vingerne derfra.

 
 
 
 

Vi har 8 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi