Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

September 2005

Minister-logik ... 05
Siden nytår har energisektoren været underkastet CO2-kvotesystemet, der skal reducere udledningen af kuldioxid. På papiret. Reelt leger man kun, at det nu koster noget at udlede CO2. Det gør det ikke, hvis man holder sig til samme udledning som hidtil. Det har fået skatteminister Kristian Jensen til at erklære, at CO2-kvoterne intet reelt betyder. Det ville have klædt ministeren at tilføje, at CO2-kvoterne er virkningsløse, fordi regeringen har valgt det: Dels ved at udstede så mange, at de dækker den hidtidige CO2-udledning, dels ved at gøre kvoterne gratis.

Aktuelle nyheder ... 6-12
I sommer har prisen på elektricitet i Tyskland ligget over 30 øre/kWh, mens den på den nordiske elbørs i Oslo har været omkring 20 øre. Årsagen er rigelig nedbør til de nordiske vand-reservoirer, der er afgørende for elprisen i Norden. Hvad sker der, når elforbruget i Norden stiger, eller der kommer et tør-år?
Vestas offentliggør den hestekur, som skal rette økonomien op. En strøm af Vestas-ansatte ansættes for tiden af andre vindmøllefirmaer, primært af Siemens Wind Power. Nye regler for nettilslutning af private vindmøller i Danmark forbyder opstilling af møller, der ikke kan effektreguleres.

Analyse ... 14-17
Det såkaldt frie el-marked er måske knap så frit, efterhånden som elsektoren koncentreres på færre aktører, fremgår det af en rapport, som er blevet til i et samarbejde mellem et dusin forskere fra Forskningscenter Risø og de to systemansvarlige elselskaber Eltra og Elkraft System.

Fakta om støj ... 24-25
Klar besked om vindmøllestøj, lovgivning og naboforhold.

Vindproduceret el og afregning juli ... 28-30
Juli 2005 blev vindmæssigt den ringeste måned i to år med kun 49% af gennemsnitsmånedens vind mod normalt 71% i denne måned. De 5.328 vindmøller leverede 304 GWh og dækkede 12% af det danske elforbrug. De har de sidste 12 måneder sikret 49,2% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse. Prisen for CO2-kvoter faldt på den nordiske elbørs til 160 kr./ton, svarende til 14 øre/kWh.

Denne måneds forsidemotiv er hentet på Kalø Vig.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi