Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

August 2005

Urimeligt ... 05
Folkelig tilslutning til den danske energipolitik er muligvis gået af mode i vore dage. Men hvis den skulle spille en rolle, burde regering og folketing interessere sig for denbehandling, som vindmølleejerne udsættes for. Møller på over ti år afregnes i dag til Europas laveste priser og langt under, hvad strømmen er værd for samfundet. Efter tyve år falder prisen yderligere. Det er en urimelig afstraffelse af mølleejere.Vindmøllerne skal have lige konkurrencevilkår. Vindmøllestrømmen er lige meget værd uanset om produktionsanlægget er under eller over 20 år gammel. Og loftet på 36 øre for en produceret kilowatt-time specielt for vindmøllestrøm hører ikke hjemme i et markedssystem.

Aktuelle nyheder ... 6-14 og 18-19
Forbrugerne sparer penge på de vindmøller, som har et politisk dikteret loft over afregningen. De er ved at blive en guldgrube – blot ikke for deres ejere. Denne sommers sensation i aviserne har været en ny skotsk ”mini-vindmølle”, som for 17.000 kr., skulle kunne kobles direkte til husets elforsyning, skære en tredjedel af elregningen og tjene sig ind på fem år. Det lød næsten for godt til at være sandt, og det er det da også.Elselskabet Energi E2 skal bygge Horns Rev II-havmølleprojektet. LM Glasfiber skal nu børsnoteres, og derfor blev direktøren gennem 11 år, i juli fyret pr. fjernbetjening af de britiske ejere. I april fjernede ejerne formanden for bestyrelsen og to andre bestyrelsesmedlemmer med den begrundelse, at LM ikke skulle børsnoteres.

Fakta om husstandsmøller ... 19-21
I anledning af den fornyede interesse for små møller bringer vi det reviderede faktablad om muligheder og regler for husstandsmøller.

Vindproduceret el og afregning juni ... 22-23
Juni 2005 blev vindmæssigt næsten normal med 71% af gennemsnitsmånedens vind mod normalt 72% i denne måned. De 5.329 vindmøller leverede 462 GWh og dækkede 17,9% af det danske elforbrug, men har de sidste 12 måneder sikret 49,7% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse. Prisen for CO2-kvoter steg på den nordiske elbørs til 190 kr./ton, svarende til 16 øre/kWh.

Denne måneds sommerforside er indfanget af fotograf Dorte Krogh ved Amager Strandpark med vindmøllerne ud for Københavns havn i baggrunden.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi