Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juli 2005

Over til Folketinget ... 05
Regeringens energistrategi blev modtaget med en offentlig interesse, som betænkeligt nærmede sig ligegyldighed. Og hvis man ser bort fra hensigtserklæringerne, kan det også være svært at få øje på konkrete forslag til, hvordan de gyldne løfter skal indfries.Den grundlæggende barriere for nye vindmøller i Danmark undgår energistrategien omhyggeligt at tage stilling til: Det velfungerende elmarked med lige konkurrencevilkår er stadig ikke etableret. Med markedsmekanismen som et centralt værktøj bliver det en nødvendig første udfordring for regering og folketing.

Aktuelle nyheder ... 6-13
Den længe ventede energiplan viste sig primært at være en fremskrivning af forskellige scenarier for energiprisernes udvikling og de mulige virkninger. Kan en offentlig myndighed i en byggetilladelse stille krav om, at en gammel mølle fjernes som betingelse for, at nye møller kan stilles op? I takt med, at afregningspriserne for vindproduceret el i Danmark er blevet Europas laveste, har hundreder af danskere investeret i tysk vindkraft; det kan være forbundet med betydelig risiko.

Nyt fra Danmarks Vindmølleforening ... 14-18
I dette nummer præsenterer Linette Riis programmet for vindtræffet den 5. november, vinterhalvårets første DVarrangementer og en opdateret oversigt over tilbuddene fra Teknisk Afdeling i Danmarks Vindmølleforening.

Vindproduceret el og afregning i maj ... 22-24
Maj blev vindmæssigt ringe med 67% af gennemsnitsmånedens vind mod normalt 78%. De 5.323 vindmøller leverede 438 GWh og dækkede 15,8% af det danske elforbrug, men har det seneste år sikret 50,5% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse. Afregningsprisen for vindmøllernes strøm blev i maj mellem 33,0 og 35,89 øre/kWh.

Denne måneds forside er fotograferet af Stefan Detreköy i Grenaa, som er en af de europæiske havne, hvorfra det århusianske speditionsfirma Baltship i denne tid afsender ikke færre end 35-40 skibe med danske vindmøller til både øst- og vestkysten af USA. På billedet lastes BBC Argentina med komplette vindmøller til Houston i Texas.

 
 
 
 

Vi har 16 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi