Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juni 2005

Mens vi venter på energiplanen ... 05
»Før sommerferien« har energiminister Flemming Hansen bebudet regeringens nye energiplan.Vindkraft ventes at spille en stor rolle som det indtil nu eneste effektive bud på løsning af energi- og miljø-udfordringerne. Danmarks Vindmølleforening kan anbefale tre ting: Ophævelse af 36 øres- og 20 års-grænserne og et tillæg til afregningsprisen for nye møller, som kan gøre en ende på stilstanden siden 1. januar 2003. Og det kan betale sig for samfundet.

Aktuelle nyheder ... 6-17
»Blodbad på direktionsgangen« var en af de overskrifter, der fulgte, da Vestas’ nye direktør Ditlev Engel indledte sin omorganisering af verdens største vindmøllefirma med at skille sig af med tre direktører. LM har vendt underskud til overskud. Bønnerup Vindmølellaug har afsat hele sin bestyrelse og holder ekstraordinær generalforsamling. Ejerne af NEG Micon-møller med problematiske JaKe-gear har fået tilbud fra Vestas, som arvede problemet ved fusionen, men nogle mølleejere forbereder alternative gearskift. Danmarks Vindmølleforenings advokat,Thomas Jakobsen, beskriver de juridiske forhold omkring garantier, reklamationsfrister og købeloven. Henning Parbo gør status over den første tid med kraftvarmeværkernes elproduktion på markedsvilkår og deres indflydelse på afregningspriserne for vindproduceret el på det frie marked.

Historiens vingesus ... 18-20
For tyve år siden så de første DWP-møller dagens lys. Knud Høgh Knudsen beretter om en mølletype, et møllelaug og en fabrikatgruppe.

Vindproduceret el og afregning i april ... 22-24
April 2005 blev vindmæssigt lidt ringere end normalt med 78% af gennemsnitsmånedens vind mod normalt 88%. De 5.344 vindmøller leverede 502 GWh og dækkede 17,8% af det danske elforbrug, men sikrede 51,4% af Danmarks CO2-reduktion. Markedsprisen for vindmøllernes strøm blev i den forløbne måned mellem 33,60 og 34,38 øre/kWh.

Forsideidyllen på Bønnerup Havn, som er fotograferet af Stefan Detreköy, står i kontrast til den fortsatte konflikt mellem havn og vindmøllelaug på det nordlige Djursland.

 
 
 
 

Vi har 11 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi