Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

April 2005

Folkelig og professionel ... 05
Danmarks Vindmølleforenings arbejdsopgaver er under ændring i disse år. Der er en markant stigning i behovet for kvalificeret teknisk bistand, som vel at mærke er uafhængig af salgs- eller leverandør-interesser. Det er DVs tekniske konsulenter fortsat de eneste, der kan tilbyde her i landet. Derfor er DV på vej fra at være en af Danmarks største folkelige foreninger til også at blive en professionel organisation. Målet er, at Danmarks Vindmølleforening hele tiden skal være det sted, hvor eksisterende og kommende vindmølleejere kan få den bedste og mest kvalificerede rådgivning og bistand overhovedet. Intet mindre.

Aktuelle nyheder ... 6-14
Vestas har undervurderet omkostningerne ved renoveringen af Horns Rev-havmøllerne og overtagelsen af NEG Micon og får et årsresultat, der er 714 mill. kr. ringere, end ledelsen mente for fire måneder siden. LM Glasfiber udvider sine fabrikker verden over – men ikke i Danmark – til en vækst, som LM venter bliver 25% i år. Strange Skriver præsenterer nye gearløsninger for ejere af 750 kW NEG Micon-møller med Jahnel Kestermann-gear. Miljøministeriet har konstateret, at møllerne på Horns Rev tiltrækker nye dyrearter. Amterne kan nu få fly-lys på store vindmøller, som vel at mærke kun tændes, når der er brug for det. EU får nye klimamål.

Voksende kritik på DV’S årsmøde ... 16-22
Kritikken mod vindmøllefabrikkerne tog til i styrke på fabrikatgruppemøderne, der indledte Danmarks Vindmølleforenings årsmøde og generalforsamling med den traditionelle uddeling af årets vindmøllepris.

Vindproduceret el og afregning i februar ... 24-26
Februar 2005 blev vindmæssigt ringere end normalt med 104% af gennemsnitsmånedens vind mod normalt 126%. De 5.385 vindmøller – seks færre end sidste måned – leverede 639 GWh og dækkede 20,7% af det danske elforbrug, men sikrede 51,7% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse. Afregningsprisen for vindmøllernes strøm på det såkaldt frie marked steg i den vindsvage måned til mellem 28,53 og 29,51 øre/kWh.

Denne måneds forsidemotiv er fundet af Jan Vium Nielsen i Midtjylland.

 
 
 
 

Vi har 11 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi