Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Marts 2005

I arbejdstøjet ... 05
Nu skal Folketinget diskutere Danmarks fremtidige energiforsyning. Energiministeren skulle 1. marts fremlægge forslag til langsigtet energistrategi frem til 2025. Aktualiseret af den seneste undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser kan man spørge: Hvilken plads får vindenergien? Vi har i de seneste måneder fremlagt fakta om vindenergiens muligheder. I denne måned bringer vi en huskeliste i stikordsform, som skulle gøre valget let for de politiske partiers energiordførere og resten af Folketinget.

Aktuelle nyheder ... 6-12
De 8.600 andelshavere i Middelgrundens Vindmøllelaug forbereder nu en retssag om de transformerskader, som har ramt 14 af de tyve møller ud for København. Selv når man ser bort fra CO2-udslippet, udleder kulfyrede kraftværker så store mængder af skadelige stoffer, at det koster samfundet 7,5 mia. kr. om året, viser ny undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser. I det forløbne år blev for første gang i tyve år rejst flere små husstandsmøller end store møller, og udbygningen gik reelt i stå. EU-kommissionen vil ikke skærpe miljøkrav, men anbefaler støtte til miljøvenlige energikilder. Andelshaverne i mølleejernes energiselskab, Vindenergi Danmark, får nu efterbetalinger, som giver dem en kvart million mere for strømmen i 2004, end hvis de havde solgt den via de systemansvarlige selskaber.

Danmarks vindmølleforening ... 16-17
Op til Danmarks Vindmølleforenings årsmøde og generalforsamling på Askov Højskole 11.-12. marts præsenterer Kirsten Larsen foreningens regnskab for det forløbne år.

Fakta om afregningsregler ... 19-23
Afregningsreglerne for vindproduceret elektricitet er efterhånden en kompliceret sag, som afhænger af møllens alder, produktion og en række andre faktorer.Denne måneds faktasider er en vejledning gennem afregnings-labyrinten.

Vindproduceret el og afregning i januar ... 24-26
Januar 2005 blev vindmæssigt en flot begyndelse på det nye år med 181% af gennemsnitsmånedens vind mod normalt 141%. De 5.391 vindmøller leverede 1075 GWh og satte rekorder ved både at dække 32,5% af det danske elforbrug og sikre 50,9% af Danmarks CO2-forpligtelse. Det såkaldt frie marked kvitterede med at lade afregningsprisen for vindmøllernes strøm falde til mellem 25,90 og 27,66 øre/kWh.

Denne måneds forsidemotiv er indfanget af Jan Vium Nielsen i det vinterklædte midtjyske landskab.

 
 
 
 

Vi har 12 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi