Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Februar 2005

Velkommen i arbejdstøjet ... 5
Danmarks nye folketing står overfor store udfordringer, og i EU skal miljøministre og statsleder afgøre EU’s klimastrategi. Spørgsmålet er, om det ineffektive europæiske CO2-kvotestystem bliver ændret eller brugt som en undskyldning for ikke at handle. Og herhjemme skal det vise sig, om den erklærede enighed om vindkraft før valget var alvor eller varm luft.

Aktuelle nyheder ... 6-16
Mølleejere i konflikt med Vestas brug af andre servicefirmaer. Danmarks vindmøller klarede orkanen 8. januar.CO2-kvoteordningen i EU tegner til fiasko. Eltra vil bygge et rentabelt el-lager. Horns Rev-mølleparken er nu atter i fuld drift. Sådan kan 50% af elforbruget i Danmark dækkes af vindkraft. Danske, hollandske og svenske firmaer konkurrerer om den næste havmøllepark. Skrotningsbeviser kan afskrives. International rapport advarer om, at det om ti år kan være for sent at gøre noget ved den globale opvarmning.

Danmarks Vindmølleforening i 2004 ... 18-23
Der blæser mildere vinde over Danmark, konstaterer DV-formand Kristian Jakobsen i bestyrelsens skriftlige beretning. Ganske vist blev der i 2004 ikke rejst nye vindmøller herhjemme, men regering og opposition i Folketinget er øjensynlig nu enige om en langsigtet satsning på vindkraft i Danmark.

Debat ... 24 - 26
VE-beviser er økonomisk det mest effektive middel til at sikre langsigtet udbygning af vindkraft, skriver Niels Dupont.Ved lov skal vindenergi vindes, foreslår Gert Nielsen.

Fakta om investering i vindkraft ... 26 - 29
Vindforhold, møllens pris, finansiering, skatteforhold, afregningspriser samt drift- og vedligeholdelsesomkostninger er nogle af de faktorer, der beskrives på denne måneds faktasider.

Vindproduceret el og afregning i december ... 30-32
Vindens energiindhold nåede i december op på 119% på landsplan. Det normale for denne måned har siden 1979 været 120%. Samtlige Danmarks 5.398 vindmøller producerede 723 millioner kilowatt-timer. Det dækkede 22,8% af elforbruget, men sikrede 47,0% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse. Afregningspriserne for vindproduceret el på det frie marked blev mellem 27,74 og 29,28 øre/kWh.

Forsidens foto af stormens hærgen, som den 8. januar kostede mellem tre og fem millioner træer,men ingen vindmøller livet, er taget af Bert Wiklund.

 
 
 
 

Vi har 11 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi