Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Januar 2005

Godt nytår – omsider? … 05
Ved det sidste folketingsvalg var energi- og miljøpolitik ikke et tema. Hvis Folketinget vil, kan kul-æraen sendes på aftægt. Efter Venstres og Socialdemokraternes enighed før jul om en massiv vindkraftudbygning må både regerings- og oppositionspartier præsentere energipolitiske mål og formulere, hvordan de vil nå målet. Og godt det samme - Danmark har hårdt brug for en langsigtet energi- og miljøpolitik.

Aktuelle nyheder … 6-9
Vindkraft kan blive lokomotiv for samfundets udvikling, foreslår Socialdemokraterne.Venstre erklærer sig enig.Trods store bøder for at overtræde CO2-kvoterne gjorde elværkerne gode forretninger i 2003 og vil indtil videre kunne fortsætte med det, trods højere CO2-kvotebøder, som imidlertid kan undgås ved køb af billig "varm luft" i Østeuropa. Fire energi-organisationer appellerer om tilladelse til brug af billig el til fjernvarme. Miljøministeriet regner med, at amterne allerede i næste måned vil præsentere placeringsmuligheder for 300-400 MW nye vindmøller i Danmark.

Perspektiv … 14-19
"Ingen regering kan vinde næste valg ved at gennemføre kraftige stigninger af forbrugerpriserne på benzin, diesel og flybrændstof og standse udbygningen med motorveje, motorvejsbroer og lufthavne. Så vi må nok indstille os på, at de prisstigninger, der skal til for at bringe forbruget ned, når der ikke længere er olie nok til alle, kommer helt af sig selv. At mange af os kommer til at opleve, hvad det vil sige at være olienarkomaner på tvungen nedtrapning." Sådan lyder energieksperten Klaus Illums konklusion i analysen af den aktuelle olie-situation.

Fakta om verdens vindkraft … 20-21
Hvor meget vindkraft er opstillet, hvor står møllerne, hvor mange vil blive opstillet i fremtiden, og hvad vil det betyde for den globale elforsyning?

Vindproduceret el og afregning i november … 22-24
Vindens energiindhold nåede i november op på 97% på landsplan. Det normale for denne måned har siden 1979 været 115%. Samtlige Danmarks 5.397 vindmøller producerede 576 millioner kilowatt-timer. Det dækkede 18,3% af elforbruget, men sikrede 47,4% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse. Afregningspriserne for vindproduceret el på det frie marked faldt til mellem 29,16 og 30,64 øre/kWh.

Forsiden er i denne måned Klaus Albrectsens aktuelle kommentar til den danske energipolitik på el-området (se side 5, 8 & 9).

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi