Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Oktober 2004

Energiplan 2005-2025? … 5
Danmark har behov for en ny langsigtet energiplanlægning. Den seneste egentlige energiplan er Energi 21 fra 1996. Den fastholder målsætningen fra 1990 om 1.500 MW vindkraft i 2005, som blev nået allerede i begyndelsen af 1999. Senere beslutninger på vindkraftområdet er dele af politiske kompromisser. Det præger dem. Udskiftningsordningerne ligner hovsa-løsninger, og havmølleudbygningen er en elastik, der er trukket ud og ind med ret kortsigtede økonomiske argumenter som begrundelse. Som meget andet i dansk energipolitik savner vindkraften i dag i voldsom grad, at Folketinget tager ansvaret for en ny langsigtet national energiplan.

Aktuelle nyheder … 6-14
Med det indiske vindmøllefirma Suzlon’s etablering i Århus har verdens niende største i branchen sluttet sig til spanske Gamesa i kampen om at finde danske vindmøllespecialister ved at flytte en central del af virksomheden til Danmark. Imens fortsætter afskedigelserne i den danske vindmøllebranche. Ti af landets amter erklærer sig nu parat til et indpasse placeringer for nye store vindmøller i næste års regionplaner. Kun fire selskaber - og blandt dem ingen udenlandske - var interesseret i at blive prækvalificeret til at byde på den næste Horns Rev-møllepark. NEG Micon og dermed Vestas bliver alligevel ikke sagsøgt for fugledrab i USA – større og langsommere møller løser problemerne.

For mølleejere … 17-20
Tue Nielsen beskriver Danmarks Vindmølleforenings drøftelser med Vestas i anledning af, at Vestas har bebudet at ville skifte vindenergi-indeks med alvorlige konsekvenser for produktionstabs-erstatninger til følge.

Naturlig Energi … 21-22
Torgny Møller anmelder professor Niels I. Meyers erindringsbog “Fra højre mod venstre - Samfundshistoriske erindringer”.

Fakta om udskiftning … 23-25
Fra nytår træder den næste femårige udskiftningsordning for vindmøller i kraft. Denne måneds faktasider beskriver, hvordan udskiftning foregår.

Vindproduceret el og afregningspriser … 24-26
Vindens energiindhold nåede i august op på 57% på landsplan. Det er atter noget ringere end gennemsnittet for denne måned, som siden 1979 har været 68%. Samtlige Danmarks 5.398 vindmøller producerede dog 355 millioner kilowatt-timer. Det dækkede 12,7% af elforbruget, men sikrede 44,3% af Danmarks CO2-reduktion. Afregningspriserne for vindproduceret el på det frie marked steg i august til mellem 33,33 og 35,55 øre/kWh.

Forsidens høststemning er indfanget ved Stenderup Krogager syd for Grindsted af Jan Vium Nielsen.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi