Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

September 2004

Nye tider … 5
Efter ”kun” fem år i retssystemet er den såkaldte NOE-sag endelig afsluttet. Den handler om reaktiv effekt, og Vestre Landsrets dommere har som bebudet i en såkaldt tilkendegivelse ladet elselskaberne tabe sagen. Det skete i foråret. Men den 24. august udløb ankefristen, uden at NOE og selskabets interesseorganisation, Dansk Energi, der repræsenterer alle elselskaber, havde anket sagen. Dermed har de accepteret en dom, hvis præmisser på flere punkter er en gravskrift over de forgangne tider, da lokale elselskaber kunne opføre sig som en stat i staten ikke blot overfor forbrugere og mølleejere, men også i forhold til regering og folketing.

Aktuelle nyheder … 6-12
NOE-sagen er vundet af de to mølleejere i prøvesagen, men også af de over 100 andre mølleejere i Vestjylland, hvor elselskaberne Thy Højspænding og Sydvestenergi har afventet udfaldet, før de ville tilbagebetale de 5-6 mill. kr., som hele sagen handler om. Det systemansvarlige elselskab vest for Storebælt Eltra foreslår nu kontrol med vindmøllerne omkring reaktiv effekt. Mistede ordrer og uventede ekstraomkostninger på projekter og på fusionen i marts betød, at den fusionerede Vestas/NEG Micon-koncern i 1. halvår oparbejdede et underskud på 54 mill. euro. Renter af gæld forvandlede i 1. halvår et driftsoverskud på 45 mill. kr. til et underskud på 55 mill. kr. i LM Glasfiber, der ellers har vendt den negative udvikling.

For mølleejere … 15-19
Danmarks Vindmølleforenings tekniske chefkonsulent Strange Skriver bringer en usædvanlig advarsel til ejere af NEG Micon type NM 750/48 vindmøller med Jahnel-Kestermann-gear. Direktør Niels Dupont, Vindenergi Danmark, beskriver det nye elbas-marked, som kan få betydning for afsætning og prisfastsættelse af vindproduceret el på det frie marked.

Naturlig Energi … 22
Kan en vindmølle forstyrre TV-signaler?, spørger en nabo til en vindmølle. Vi har sendt spørgsmålet, der er en af de myter, som af og til dukker op, videre til en række fagfolk.

Vindproduceret el og afregningspriser … 24-26
Vindens energiindhold nåede i juli op på 60% på landsplan. Det er noget ringere end gennemsnittet for denne måned, som siden 1979 har været 71%. Samtlige Danmarks 5.398 vindmøller producerede i juli 377 millioner kilowatt-timer. Det dækkede 15,3% af elforbruget, men sikrede 44,6% af Danmarks CO2-reduktion. Afregningspriserne for vindproduceret el på det frie marked lå i juli mellem 27,79 og 31,6 øre/kWh.

Forsidebilledet er i denne måned taget af Indius Pedersen ved Fruering nordøst for Skanderborg, hvor lynet slog ned i en ældre DWP-mølle og flækkede en af vingerne. Brandvæsenet blev tilkaldt, fordi dele fra vingen lå og ulmede, men de blev slukket af regnen.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi