Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juli 2004

De næste udfordringer ... 5
Vindmølledelen af den reviderede elforsyningslov er sammen med de øvrige ændringer i loven nu vedtaget af folketinget. Nu skal loven føres ud i livet, men derudover er der stadig mange uløste spørgsmål omkring vindmøllernes afregning, beregningen af vindmøllestrømmens merværdi for samfundet, rammerne for et velfungerende elmarked, CO2-kvotelovgivningen og sidst, men ikke mindst, det uafklarede forhold med hensyn til vindmøllernes rolle i klimastrategien og den »glemte« miljøbonus. Det er alt sammen udfordringer, som vil præge den politiske debat i de kommende år, og som Danmarks Vindmølleforening er parat til at hjælpe regering og folketing med at løse.

Aktuelle nyheder ... 6-11
For få mølleejere har deltaget i Danmarks Vindmølleforenings rundspørge, men to tredjedele af dem udtrykker interesse for en total-ordning, der for et fast beløb dækker alle driftsudgifter omkring en vindmølle. Det opfordrer DV derfor nu fabrikanterne til at tilbyde mølleejerne. Selv forbereder DV’s egne konsulenter sig på at tilbyde mølleejerne at overtage det driftslederansvar på mølle-transformere, som er blevet et lovkrav med de store møller. Da regeringen ved sin tiltræden advarede mod dansk vindkraft, faldt antallet af arbejdspladser i vindkraftindustrien for første gang siden 1992.

Den nye lov - hvad betyder den? ... 12-19
Asbjørn Bjerre gennemgår den lange række af ændringer i elforsyningsloven, som har betydning for udbygningen med vindkraft herhjemme og for danske vindmølleejere. Jan Vium Nielsen beskriver mulighederne for mølleejerne i den kommende udskiftningsordning.

Debat ... 21-23
Hvad har firmaets ansvarlige ledelse lært af de gear-problemer, som var ved at tage livet af NEG Micon? spørger Ib Lyndby. Der er sket en næsten endeløs række af forbedringer på gearkasse-området, svarer Torben Bjerre-Madsen.

Vindproduceret el og afregningspriser ... 24-26
Vindens energiindhold nåede i maj op på 93% på landsplan. Det er noget bedre end gennemsnittet for denne måned, som siden 1979 har været 79%. Samtlige Danmarks 5.396 vindmøller producerede i maj 566 millioner kilowatt-timer. Det dækkede 21,2% af elforbruget og sikrede 43% af Danmarks CO2-reduktion. Oversigten over afregningspriserne på det frie marked for vindproduceret el i maj viser, at forureningsfri elektricitet fra vindmøller blev betalt med omkring 30 øre pr. kilowatt-time.

Forsidebilledet er i denne måned taget af Jan Vium Nielsen ved havmølle-prototyperne i Frederikshavn. Vestas 3 MW-, Bonus 2,3 MW- og Nordex 2,3 MW-møllerne var sammen med et nyt sugebøtte-fundament og Bonus’ vingefabrik i Ålborg målet for studieturen i Dansk Selskab for Vindenergi den forløbne måned.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi