Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juni 2004

Om det daglige arbejde ... 5
For kun en halv snes år siden mødte man blandt mølleejere af og til den opfattelse, at hvis man købte en vindmølle kunne man derefter blot læne sig tilbage og lade møllen passe sig selv. En række omfattende skader med gear- og lejeproblemer som de mest opsigtsvækkende har siden 1996 gjort det klart, hvad den indstilling i værste fald kan føre til. Derfor har det i 26 år været en hovedopgave for Danmarks Vindmølleforening ikke blot at oplyse om vindkraftens fordele, men også at pege på den risiko, der er forbundet med at anskaffe en vindmølle, og det arbejde, der er nødvendigt for at drive den. Med de nye og større møller er hverken risiko eller arbejdsmængde blevet mindre. Derfor har Danmarks Vindmølleforening en række daglige opgaver, som måske ikke er så synlige udadtil, men som er med til at sikre mølleejerne en så problemløs drift af møllerne som muligt.

Aktuelle nyheder ... 6-10
Det barske havmiljø kombineret med de særlige problemer, de store off shore-møller byder på, har stillet vindmølleindustrien overfor nye udfordringer. For øjeblikket bruger Vestas og firmaets underleverandører et to-cifret millionbeløb på at reparere de 80 Horns Rev-møller. Samtidig tages de første praktiske skridt mod to nye havmølleparker og 450 MW ny vindkraft på land.

Fra folketinget ... 11-13
Vi bringer ordlyden af elreformpartiernes energiaftale, der skitserer udbygningen med dansk vindkraft de kommende år.

For mølleejere ... 15-18
Beskrivelse af Danmarks Vindmølleforenings nye konsulentaftale, som tilbyder løbende tilsyn og rådgivning for mølleejere. Denne måneds faktasider handler om vindmøllers drift og vedligeholdelse.

Vindproduceret el ... 20-21
Vindens energiindhold nåede i april kun op på 75% på landsplan. Det var mindre end gennemsnittet for denne måned, som siden 1979 har været 89%. Samtlige 5.395 vindmøller producerede dog 466 millioner kilowatt-timer. Det dækkede 17% af det danske elforbrug og sikrede 41,4% af Danmarks CO2-reduktion, rapporterer Linette Riis.

Debat ... 24-25
Jørn Elbæk Jensen fortæller andet kapitel af »Hvad gør vi nu, lille du?«, som blandt andet handler om gearolie.

Forsidemotivet er i denne måned taget af Elsam på Horns Rev. Øverst på denne side ses en ny prototype til en ny skotsk husholdningsmølle, der opsat på et hustag med en produktion på 4.000 kWh årligt angives at kunne dække en husstands elforbrug for en investering på 20.000 kr. Møllen er endnu ikke i serieproduktion.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi