Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Maj 2004

Vinden vender ... 5
Da regeringen ved sin tiltræden bebudede stop for vindmøller, lå der tilsyneladende i lige så høj grad behov for politisk markering som energipolitisk uenighed bag. I al fald har regering og opposition nu nået hinanden med den energipolitiske aftale og genoptager vindkraftudbygningen. Der rejses 750 MW ny vindkraft-effekt. 400 MW skal opføres i to nye havmølleparker, og på land skal en ny udskiftningsordning være drivkraften for nye møller med en samlet effekt på 350 MW fordelt over de næste fem år. Globalt set er det kun et lille skridt, men det er et vigtigt signal om energikildens holdbarhed fra netop Danmark. Der er blevet lagt mærke til den danske politiske pause, og den danske vindmølleindustris førertrøje har skullet forsvares uden hjemlig politisk opbakning. Danmarks Vindmølleforening skitserer, hvordan udviklingen kan vendes takket være det nye energipolitiske forlig.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Vi gennemgår detaljerne i 29. marts-forliget i folketinget og dets betydning for både nye og eksisterende vindmølleejere. DV-Energis bestyrelse frygter, at decentrale kraftvarmeværker stadig vil kunne producere elprisen ned på nul øre/kWh, når det blæser, men DV’s direktør afviser, at det vil ske. En lodsejer, som har stillet jord til rådighed for en møllelaugsmølle for 100.000 kr., kan ikke senere kræve, at møllelauget skal dække en ekstra ejendomsskat på 1.400-1.500 kr. årligt for grunden, mener Østre Landsret. 64% af besvarelserne er positive overfor en total-forsikring, der dækker alt omkring vindmøllen, men kun en tredjedel af 290 mølleejere har foreløbig svaret på, om de er interesseret i en sådan forsikring.

Debat ... 10-16
Jørn Elbæk Jensen fortæller første kapitel af, hvad han kalder “en desværre meget almindelig historie - og dog” om ansvaret, der blev væk. Bjarne Lundager Jensen mener, at 29. marts-forligets succes afhænger af højere magter. Niels Chr. Olsen spørger, om regeringen og Energistyrelsen ikke vil have husstandsmøller i Danmark?

Fakta: 16% ren el for 5,4 øre/kWh ... 19-23
Denne måneds faktasider handler om vindmøllers indflydelse på elregningen: I 2003 kostede det 5,4 øre af de 1,47 kr./kWh, som var den gennemsnitlige forbrugerpris på elektricitet, at 16% af strømmen blev produceret forureningsfrit.

Vindproduceret el ... 24-25
Vindens energiindhold nåede i marts op på 109% på landsplan, dvs. betydeligt mindre end gennemsnittet for denne måned, som siden 1979 har været 125%. Samtlige Danmarks knap 5.400 vindmøller producerede i denne måned 663 millioner kilowatt-timer og dækkede dermed 20,9% af elforbruget, rapporterer Linette Riis.

Forsidemotivet er i denne måned indfanget af Kim A. Kiholm, mens Strange Skriver har taget billedet øverst på denne side af NEG-Micon-møllen ved fabrikken ud til motorvejen ved Randers, som i den forløbne måned blev forsynet med Vestas-navn, efter at det nye Vestas har placeret sit hovedkvarter i Østjylland.

 
 
 
 

Vi har 12 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi