Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

April 2004

Hastværksarbejde eller rettidig omhu? ... 5
I den forløbne måned har regering og folketing drøftet vindkraftens udbygning. Forhandlingerne var, da dette blad gik i trykken, ikke afsluttet. Drøftelserne har åbnet mulighed for at få udskiftet de sidste af de møller, der blev uheldigt placeret, da de oprindelig blev rejst. Men vigtigere er måske på langt sigt en energipolitisk handlingsplan, dvs. en planlægning af hele elsystemet frem til 2010 eller 2025. De løbende meldinger om, hvornår oliereserverne er brugt, og ikke mindst det voksende elektricitets-underskud i de nordiske lande, fortæller, at det vil være rettidig omhu.

Aktuelle nyheder ... 6-9
Flere end hundrede vestjyske mølleejere skal have et millionbeløb tilbagebetalt fra lokale elselskaber, mener Vestre Landsret, men elværkerne vil muligvis anke afgørelsen. Kan det nye Vestas beholde en tredjedel af verdensmarkedet for vindmøller - og tjene penge på det? Og er LM Glasfiber på vej frem efter massive nedskæringer i Danmark? EU-direktivet om oprindelsescertifikater for strøm er nu implementeret i Danmark, men kan ikke bruges til noget. Og regeringen vil – presset af oppositionen – måske sætte gang i dansk vindmølleudbygning med projekter på op til 10 milliarder kroner over en årrække.

Danmarks Vindmølleforenings årsmøde og generalforsamling ... 10-16
Tidligere energiminister Svend Auken var i sin tale på Danmarks Vindmøllefor-enings årsmøde træt af den politiske uvilje mod vindmøller: ”Sandheden er jo, at vindmøllerne har holdt prisen på forbrugernes strøm nede”, fastslog han, mens strømprisen bekræftede det ved samme dag at falde til under 3 øre/kWh. På generalforsamlingen advarede formanden for DV, Kristian Jakobsen, enkelte fabrikanter om ikke at sætte det gode forhold til vindmølleejerne over styr ved at glemme salgsløfterne, når vindmøllerne viser sig ikke at leve op til dem. Dette års vindmølle-pris blev på DV’s årsmøde tildelt samtlige beboere på Samsø. I den anledning beskriver Søren Hermansen VE-Ø-projektet og dets fremtidsperspektiver.

Vindproduceret el & afregningspriser ... 17 -19
Vindens energiindhold nåede i februar op på 86% på landsplan, hvor gennemsnittet for denne måned i perioden 1979-2002 har været 127%. Samtlige Danmarks 5.394 vindmøller producerede 530 millioner kilowatt-timer og dækkede dermed 17% af elforbruget, rapporterer Linette Riis, der også præsenterer månedens afregningspriser.

Teknisk debat ... 20-23
Transformerskader har været et problem på flere havmølleparker. Jens H. M. Larsen og Hans Chr. Sørensen beskriver problemerne på Middelgrund-møllerne og deres mulige årsager. De stiller bl. a. spørgsmålet, om vi med havmøllerne er nået ud i et område, hvor erfaringen ikke slår til?

Forsidemotivet er i denne måned de månebelyste Samsø-møller på Paludans Flak, fotograferet af forfatteren til bogen ”Vingesus”, Malene Lundén (se side 14-15).

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi