Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Marts 2004

En handelsmand ... 5
Over 20.000 danske arbejdspladser og samfundets indtægt fra landets trediestørste eksporterhverv er det, der også er på spil, når miljøminister Hans Chr. Schmidt vil »handle« med CO2-reduktioner.

Aktuelle nyheder ... 6-13
Miljøminister Hans Chr. Schmidt var sammen med økonomi- og erhvervsminister Bendtsen i februar til åbent samråd i Folketingets Energiudvalg, hvor fronterne blev trukket op før de politiske forhandlinger om, hvordan Danmark opfylder sine klimaforpligtelser. Seks ejere af husstandsmøller troede på de gældende regler, da de stillede møller op sidste år, men det skulle de ikke have gjort. De nye afregningsregler har siden 1. januar 2003 effektivt sat en stopper for vindkraftudbygningen. Kun hver tiende ansøger ud af ialt 49 ejere af såkaldt nødlidende møller har udsigt til at få et tillæg til afregningsprisen, fordi møllens produktionsomkostninger har været over 26 øre/kWh de sidste fem år.

Dansk Vindmølleforenings regnskab 2003 ... 14-15
Danmarks Vindmølleforening kunne glæde sig over et overskud på 480.000 kr. i 2003. Og selvom medlemstallet falder, er en større og større del af den installerede vindkraft-kapacitet nu med i vindmølleforeningen, nemlig 72% af møllerne i Danmark. De omfatter 71% af den installerede effekt, beretter Kirsten Larsen.

Fakta om udskiftninger ... 16-19
Denne måneds faktasider beskriver den tidligere udskiftningsordning og mulighederne i en eventuel ny udskiftnignsordning f. eks. for de knap 2.000 møller på mellem 55 og 400 kW, som beslaglægger 37% af de danske mølleplaceringer, men kun leverer 13% af den samlede vindkrafteffekt.

Vindproduceret el & afregningspriser ... 11 & 20-21
Vindens energiindhold nåede i januar kun op på 86% på landsplan, dvs. betydeligt mindre end gennemsnittet for denne måned, som i perioden 1979-2002 var 139%. Samtlige Danmarks knap 5.400 vindmøller producerede i denne måned 530 millioner kilowatt-timer og dækkede dermed 16% af elforbruget, rapporterer Linette Riis. Afregningsprisen på elmarkedet blev i denne måned mellem 26,99 og 31,06 øre/kWh.

Debat ... 22-35
Venstre vil have kraftvarmeværkernes elproduktion ind på markedsvilkår, skriver Kim Andersen. Børge Petersen fortæller et eventyr. Og Kurt Stoustrup foreslår en ny udskiftningsordning, som kan gøre plads til nye store møller.

Forsidemotivet er i denne måned taget af Kim A. Kiholm i Tjæreborg Enge ved Esbjerg, hvorfra man både kan se Vestkrafts kraftværksblok og møllerne på Fanø.

 
 
 
 

Vi har 3 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi