Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Februar 2004

En fremtid med dansk vindkraft ... 5
Der er gode nationale grunde til, at vi i Danmark bør lægge rammerne for en langsig-tet og kontinuerlig fornyelse og udbygning af vindmøllekapaciteten. Vindkraft lever i dag op til alle tre krav, der stilles til moderne elproduktion: Fremme af forsynings-sikkerhed, langsigtet prisbillighed og miljøkrav til produktionen. Men vindkraft får ikke den optimale rolle i elforsyningen uden politiske initiativer. Elproduktion og forbrug må nødvendigvis tilpasses hinanden. Det kan sikres ved få virkemidler. Danmarks Vindmølleforening præsenterer de bud, som i denne tid forelægges de politiske partier i Folketinget før den planlagte revision af elforsyningsloven.

Aktuelle nyheder ... 6-9
Sneslev-møllen på Vestsjælland er i drift igen efter et voldsomt havari i december. Havariet understreger, hvor nødvendigt det er at afprøve og vedligeholde en vind-mølles luftbremser. Det gælder, påpeger teknisk konsulent i Danmarks Vindmølle-forening, Morten Nielsen, også møller af andre typer end den havarerede. De første af knap 20 mølleejere har vundet erstatningssager til en samlet værdi af 25 mill. kr.

Opinion ... 10-11
For mere end to år siden barslede et udvalg nedsat af Energistyrelsen med en grundig rapport om, hvordan den stigende mængde el fra vindmøller og decentrale kraftvarmeværker kan indpasses i el-systemet. Danmarks Vindmølleforenings repræsentant i udvalget Hans Chr. Sørensen gør status over, hvad der senere hen er sket.

Danmarks Vindmølleforenings virksomhed i 2003 ... 12-23
Forud for Danmarks Vindmølleforenings generalforsamling på Askov Højskole lørdag den 20. marts præsenterer DV’s formand Kristian Jakobsen bestyrelsens skriftlige beretning for det forløbne år.

Negative elpriser ... 25-27
Administrationschef Niels Dupont, Danske Vindmølleejeres Energiselskab, skriver om de bebudede ”negative elpriser” for vindmøllestrøm.

Vindproduceret el & afregningspriser ... 32-37
Vindens energiindhold nåede i december op på 134%. Det er lidt bedre end gennemsnittet for denne måned, som i perioden 1979-2002 var 119%. Samtlige Danmarks 5.389 vindmøller producerede i december 774 millioner kilowatt-timer. Dermed dækkede vindkraften 24% af landets elforbrug i denne måned. Linette Riis, der står for de nye statistiksider, præsenterer også månedens afregningspriser for vindmøller. Per Nielsen fortæller om det nye vindenergi-indeks, og Jan Vium Nielsen forklarer, hvordan man bruger Energistyrelsens Stamdataregister for vindmøller.

Forsidemotivet er i denne måned indfanget nær Holstebro nytårsaftensdag af Ulrik Nejsum Madsen.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi