Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
ne_april2011_forside

April 2011

Hvad er alternativet? ... 5
Regeringens Energistrategi 2050 har overskriften ”fra kul, olie og gas til grøn energi”. Det er det rigtige mål. Frem mod 2020 forventer energiudspillet opført nye møller på land med en samlet kapacitet på 1800 MW. Det er 500 MW mere end regeringen hidtil har regnet med. Det er rigtigt godt for planlægningen, at der nu er kommet tal på vindkraftudbygningen på land. Men 1800 MW på 10 år er ikke ambitiøst. Kommunerne kan finde plads til betydeligt mere, og energisituationen er sådan, at der bliver hårdt brug for pladserne.

 

Aktuelle nyheder ... 6-11
Kan en mølleejer få erstatning, hvis nye møller risikerer at tage vind fra en allerede eksisterende mølle, eller er en nabo berettiget til erstatning, hvis nye møller blot bruger vind, der passerer naboens ejendom, før den når møllerne? Havmølleparker presser prisen og giver elforbrugerne billigere el, men straffer også ejerne af landmøller på deres afregning.Husstandsmøller på op til 6 kW får ret til skattemæssig afskrivning, og elselskaberne vil fjerne “net-leje” for disse møller. 35 naboer til kommende vindmøller og lysmaster ved Kappel på Vestlolland er tilkendt i alt 3,5 mill. kr. i værditabserstatning. Negativ afregning er fortsat en risiko for vindmøller, der afregnes efter spotmarkedspriser, men risikoen er blevet mindre.

DV-årsmøde og generalforsamling ... 12-22
Med 320 deltagere blev der sat ny rekord på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde, hvor firmastandene også er blevet en succes som et årligt forum, hvor leverandører af vindmøller, reservedele og serviceydelser kan møde kunderne. Klima- og energiminister Lykke Friis bebudede på årsmødet meget mere vindkraft i Danmark - hvis kommunerne vil, da det kommunale selvstyre ikke må sættes ud af kraft. Årets vindmøllepris blev tildelt beboerne på Ærø, der siden 1985 har haft tradition for at rejse vindmøller, ejet 100% af øens beboere. Referat fra DV's 34. generalforsamling.

Vindproduceret el fortsat forsinket ... 25-26
Det er fortsat ikke lykkedes Energinet.dk og Energistyrelsen at få løst de IT-problemer, som nu i et halvt år har lagt hindringer i vejen for statistikken over vindproduceret el. Vi håber i næste måned at kunne bringe tallene for hele 1. kvartal. I denne måned ser Per Nielsen på det forløbne år og fremtidsudsigterne, som rummer en god nyhed for mølleejerne: Mere vind.

Forsiden
Forsidens koncentrerede deltagere i Danmarks Vindmølleforenings årsmøde på Vingstedcentret den 12. marts er som de øvrige fotos fra årsmøde og generalforsamling indfanget af Kim Kiholm.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi