Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

December 2003

Mens vi venter på ærlige elpriser ... 5
Bendt Bendtsen har nu chancen for at være fremsynet energiminister og erhvervsminister på én gang. Havmøllerne på Horns Rev og ved Nysted er opført uden større problemer. Der er ingen gode grunde til, at vi ikke straks skal fortsætte med en kontinuerlig udbygning med havmølleparker. Den foreløbige melding går imidlertid på, at afregningen for produktionen fra kommende havmøller bliver den samme, som har standset alle nye møller på land. I så fald kan man lige så godt spare sig anstrengelserne, mener Danmarks Vindmølleforening og foreslår, at politikerne benytter lejligheden til at få foretaget en grundig nyvurdering af vindkraftens samfundsøkonomiske og miljømæssige værdi. Det er i virkeligheden aldrig gjort ordentligt før.

Aktuelle nyheder ... 6-8 & 25
Næppe nogen vil være interesseret i at opføre Danmarks næste havmøllepark, hvis ikke de planlagte udbudsbetingelser ændres, advarer Danmarks Vindmølleforening økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og Folketingets Energipolitiske Udvalg. Vindmølleindustriens notat til Folketinget om havmøllerne og vindkraftindustriens fremtid. NEG Micon har aldrig haft flere ordrer end nu, men for fjerde gang vil ledelsen udvide aktiekapitalen og rejser dermed nye spørgsmål. Ny direktør for Vindmølleindustrien foran store udfordringer. Nordex-ejer forlader virksom-heden. Spansk vindmøllefabrikant lægger udviklingsafdeling i Silkeborg. For første gang i 24 år er der ikke rejst nye møller i Danmark i sidste kvartal, men vindkraften redder atter handelsbalancen.

450 til vindtræf ... 8-15
Danmarks Vindmølleforenings vindtræf på Vestas samlede i november 450 interesserede. De blev orienteret om den aktuelle situation omkring gear og lejer på dagens vindmøller, men også om produktionsprisen på vindproduceret el, CO2-problemets betydning for mølleejerne og vindmøllers miljøværdi.

Fleksibel enerigipolitik - for samfundet skyld ... 18-21
Vindmøller skal klare sig på markedsvilkår, men hvis markedet ikke er indrettet til det, går store fordele ved den forureningsfri energiproduktion tabt. Henrik Lund beskriver, hvordan fleksible energisystemer kan nyttiggøre vindkraften for el- og varmeforsyningen og dermed for hele samfundet.

Vindproduceret el & afregningspriser ... 24-27
Oktober måneds afregningspriser for vindmøller på det frie marked blev mellem 25 og 31 øre/kWh. Til gengæld blev oktober med kun 80% af en gennemsnitsmåneds vind den vindmæssigt ringeste oktober i ti år, og året 2003 er nu på niveau med det vindmæssigt dårligste år, der er målt, nemlig 1996.

Forsidemotivet er indfanget af Kim A. Kiholm ved Søndersø på Fyn. Øverst på denne side ses Christian Riisager, der var pionér på vindmølleområdet i 1970’erne, og som fortæller om det i filmen ”Vindkraft – En dansk historie”, der anmeldes på side 28-29.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi