Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

November 2003

Ærlige priser - omsider? ... 5
Den danske CO2-kvoteordning skal revideres. Den var for et par år siden den første af sin slags i verden, men vakte ikke den store opsigt internationalt, hvor man ellers har haft et godt øje til, hvad der sker på energiområdet i Danmark. Det skyldes, at ordningen ikke nedbragte CO2-udledningen, men derimod stimulerede til øget CO2-udledning, fordi kvoterne blev tildelt i forhold til den hidtidige emission. Kvoterne blev altså en belønning for at forurene i stedet for det modsatte. Spørgsmålet er nu, om denne ordning skal forlænges, indtil EU kommer med fælles regler i 2005, eller om man skal benytte revisionen til at tage fat på at løse det CO2-problem, der, ikke mindst takket være den massive danske el-eksport for øjeblikket, bliver mere og mere påtrængende, når ordningen alligevel skal op til revision?

Aktuelle nyheder ... 6-11
Danske vindmølleejere vil til næste år ikke længere kun risikere at få ned til 0 øre for en kilowatt-time, der sælges på den nordiske elbørs - de vil også blive afkrævet betaling for at afsætte vindproduceret el på det frie marked i timer, hvor produktionen overstiger elforbruget, og prisen derfor bliver ”negativ”. De store danske vindmøllefabrikker ruster sig til kampen om markedet for store MW-vindmøller, dvs. møller på 3-5 megawatt: NEG Micon har opstillet sin 4,2 MW-prototype på Risøs nye prøvestation ud til Vesterhavet, Vestas begynder efter årsskiftet serieproduktionen af sin 3 MW mølle, og Bonus præsenterer den mølle, der skal være næste skridt opad i størrelse efter den nuværende 2,3 MW-model. Vestdanske og nordtyske vindmøller presser af og til markedsprisen på strøm helt ned på under 2 øre pr. kilowatt-time. Og selvom vindmøllerne kun leverer en mindre del af strømmen, er de nu i stand til at skære over 5 øre/kWh eller mere end 20% af den forbrugerprisen på elektricitet. Vi bringer de aktuelle afregningspriser for vindproduceret el på markedet.

Opinion ... 12-15
Göran Wilke beskriver Elsparefondens forslag til CO2-kvoter, der kan reducere CO2-udslip fremfor at belønne øget udslip. Per Lauritsen forklarer, hvorfor der bør indføres ensartede vilkår for vindmøller og de kraftvarmeværker, der producerer strøm til markedet, uanset om der er brug for det eller ej.

Fakta om produktion og beskæftigelse ... 16-17
Blandt vindmøllers samfundsmæssige fortrin er, at de skaber beskæftigelse både hos fabrikanter og underleverandører. Månedens faktasider beskriver det arbejdsmarked, som dansk vindkraftudbygning har skabt.

Vindproduceret el ... 20-21
September blev med 71% vind med nød og næppe lidt bedre vindmæssigt end en normal september og den vindmæssigt bedste september de sidste seks år, men så er det også sagt. 2003 nærmer sig vindmæssigt betænkeligt bundrekord-året 2001.

Forsidemotivet er NEG Micons nye 4,2 MW-mølle på Høvsøre-prøvestationen. Øverst på denne side ses forsiden til en bog om Poul la Cour, der anmeldes på side 23-24. Og så skal vi rette oplysningerne om sidste måneds forside, hvis motiv ikke var hentet på fabriksgulvet hos Vestas, men hos Welcon, der producerer Nordex-mølletårne.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi