Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Oktober 2003

Vinden kan ikke styres - heller ikke af spekulanter ... 5
Tusindvis af vindmøller slutter sig de kommende år til de 1.100 møller, som allerede er ude på det såkaldt frie elmarked. Deres produktion skal betales med markedsprisen på elektricitet. Og selvom den er stigende, er det så som så med den frie prisdannelse på strømmen. Markedsmagt er et nyt ord for det, der før liberaliseringen blev kaldt misbrug af en monopollignende position. Den slags er stadig forbudt, men det seneste eksempel afvises end ikke af de implicerede selv - uenigheden går alene på, hvem af dem, der er ansvarlige for den lille smagsprøve på, hvad de kan udrette med priserne, hvis de har lyst. Her har det vist sig, at vindkraften bliver interessant på en måde, som kun få havde forestillet sig: Ofte er det blevet påpeget som en svaghed, at vindmøller producerer, som vinden blæser. Men det forløbne år har demonstreret, at vindmøllernes produktion kan ikke styres - heller ikke af spekulanterne. Det bør – ikke mindst i lyset af, at vindmølleejerne selv bliver ramt på afregningsprisen af deres møllers prisdæmpende effekt – indgå i den politiske vurdering af vindkraftens rolle i dansk energiforsyning.

Aktuelle nyheder ... 6-7
Mens traditionelle danske eksportvarer lider under den internationale lavkonjunktur, sørger først og fremmest den danske vindmølleeksport for at sikre et rekordstort overskud på Danmarks handelsbalance. Elpriserne stiger viser den seneste oversigt over prisudviklingen på det frie marked, som Linette Riis for fremtiden vil følge her i bladet.

Det prøveløsladte elmarked? ... 8-13
Hvordan fungerer det liberaliserede elmarked, som alle danske vindmøllers produktion i dag leveres ud på, og hvis vilkår samtlige mølleejere med tiden skal underkastes? Hvordan – og af hvem – påvirkes elprisen, og hvor stor er risikoen for manipulation? Det er nogle af de spørgsmål, som Torgny Møller ser på med udgangspunkt i de store prisstigninger på elektricitet i Norden sidste vinter, som siden kun er overgået af spekulanters manipulation af elprisen i Vestdanmark i september. Og som fik ny aktualitet, da strømmen den 23. september forsvandt i Østdanmark og store dele af Sydsverige.

For mølleejere ... 16, 20 & 22
Støjproblemet er i dag stort set løst, når det gælder vindmøller, fastslår Strange Skriver. Han beskriver også de reelle risici, efter at en vindmølle har tabt en vingetip. DV’s bestyrelse advarer mølleejere mod at udstede blanco-checks til firmaer, der udfører service på vindmøllerne.

Vindproduceret el ... 24-25
August blev med 74% vind lidt bedre vindmæssigt end en normal august. Men september ser ud til at blive den vindmæssigt bedste september i hvert fald de sidste seks år – og måske den vindmæssigt flotteste september siden 1988.

Forsiden
Forsidemotivet er denne gang hentet på fabriksgulvet under fremstilling af et Vestas-mølletårn.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi