Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

September 2003

Tid til forandring ... 5
Den forløbne sommer demonstrerede, at vindkraft har en prisdæmpende effekt, som udelukkende kommer forbrugerne, industrien og samfundet til gode. For mølleejerne selv er effekten en kontant økonomisk ulempe, da vindproduceret el på markedsvilkår afregnes efter den aktuelle elpris. Og den falder altså, når møllerne begynder at producere. Det viste sig midt i august, efter at hedebølge i Sydeuropa og vandmangel i de nordiske lande tvang elforbruget og dermed elprisen på det frie marked op. Da det begyndte at blæse, gik prisen ned igen. Når Folketinget nu ændrer elforsyningsloven, så kraftvarmeværker kommer til at sælge el på markedet, vil det derfor klæde dansk klima- og energipolitik samt regering og folketing at lade de mange analyser og rapporter, som faktisk har anvist løsningerne, munde ud i en helhedsløsning for vind og kraftvarme, som tilgodeser ikke alene forbrugerne og samfundet, men også mølleejerne.

Aktuelle nyheder ... 6-12
Vindmøllerne sparede elforbrugerne for penge, da det begyndte at blæse. Det bør få politikerne til at genoverveje planen om at lade mølleejerne få deres miljøbonus via elprisforhøjelser, foreslår DVs formand Kristian Jakobsen. Miljøministerens højt bebudede “store gennembrud i europæisk miljøpolitik” viser sig ved nærmere eftersyn at være af samme substans som CO2-kvoter fra Ukraine. Risikoen for fiasko risikerer at være indbygget i den licitation over nye havmølleparker, som den danske regering har bebudet inden årsskiftet. Vestas lægger sig i spidsen efter første halvår af 2003, både når det gælder kampen om markedsandele og virksomheds-økonomi.

Så begynder mødesæsonen ... 9, 13, 16
I september indledes Danmarks Vindmølleforenings møde- og kursussæson. Se programmerne for vindtræffet i efteråret og vinterhalvårets regionsmøder sammen med et aktuelt kursustilbud i regnskab og teknik.

Fakta om afregningsregler ... 19-23
Denne måneds reviderede faktasider handler om det, som der oftest stilles spørgsmål om, nemlig afregningsreglerne for de forskellige vindmølletyper, deres politiske baggrund og handlen med vindmøllestrøm på markedsvilkår, som omfatter flere og flere af Danmarks vindmøller.

Vindproduceret el ... 24-25
Juli blev med kun 49% vind eller 30% mindre end normalt i denne måned et vindmæssig trist bekendtskab, og alt tyder nu på, at 2003 vil blive endnu et år med mindre vind end normalt. Til gengæld er langtids-tendensen i juli vendt.

Forsiden
I september 1978 udkom første nummer af Naturlig Energi med den forside, som ses øverst på siden. Med dette nummer har vi altså passeret de første 25 år og godt 300 numre - et par særudgaver er det også blevet til undervejs. Det fejrer vi med Ernst Nielsens foto af mindestenen i Askov for Poul la Cour, som satte vindkrafteventyret i gang for godt 100 år siden, formentlig uden at have nogen anelse om, hvad hans arbejde ville føre til.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi