Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

August 2003

Fortidens synder ... 5
Energitilsynet har truffet afgørelse i »abonnementssagen« og givet Danmarks Vindmølleforening ret i den mere end seks år gamle sag. Det mærkelige forløb kan ses som et billede fra en fortid, der forhåbentlig aldrig kommer igen. Den del af elverdenen, der engang var erklæret modstander af vindkraft – og det har altid kun været en del – eksisterer ikke længere. Verden er ikke, hvad den var i 1996, og i energisektoren er i dag en endog særdeles anderledes verden. Opdelingen af elverdenen betyder naturligt et mere åbent og professionelt samarbejdsforhold mellem de forskellige typer af elselskaber og vindmølleejerne, påpeger Danmarks Vindmølleforening.

Aktuelle nyheder ... 6-12
Med prisstigninger på op til 46% for kontrakter på levering af elektricitet til vinter ser den nordiske elbørs Nord Pool øjensynlig en mere og mere reel risiko for skrækscenariet i den nordiske elforsyning: To tør-år i forlængelse af hinanden. Told & Skat har efter en ny kendelse fra Landsskatteretten besluttet at nedsætte ejendomsvurderingerne for vindmøllegrunde endnu en gang. Elselskaberne havde ikke lov til det, da de i 1997 forhøjede abonnementsafgiften for vindmøller fra 400 kr. årligt til op til tusindvis af kroner, har Energitilsynet efter mere end seks års forløb konstateret - men elselskaberne anker kendelsen. Direktøren for Vindmølleindustrien forlader sin stilling med dags varsel. Privat forening vil genoptage den faglige debat, som politikerne har nedlagt.

Nyt fra Danmarks Vindmølleforening ... 13, 16-17
Programmerne for vindtræffet i efteråret og vinterens regionsmøder sammen med et aktuelt kursustilbud i regnskab og teknik.

Brevkassen ... 19
En andelshaver i et møllelaug, som pga. naboklager har købt et hus, der ligger tæt på laugets vindmøller, vil vide, om man bør forpligte køberen af huset til at acceptere møllestøj i fremtiden? En anden andelshaver i en mølle, der producerer for lidt i forhold til de løfter, den blev solgt på, spørger, hvordan man får erstatning?

Vindproduceret el ... 20-23
Juni blev med 92% vind eller 30% mere end normalt i juni en vindmæssig solstrålehistorie, men juli tegner til gengæld til at blive mere normal.

For vindmølleejere ... 24-25
Vindmølleejere, som hidtil har måttet stole blindt på servicefirmaerne og kvaliteten af deres arbejde, får nu hjælp. Fra efteråret 2003 vil de selvstændige servicefirmaer få tilbudt en gennemgang af deres arbejdsgang. DV-konsulent Strange Skriver fortæller om ordningen.

Forsiden
Forsidebilledet forestiller et par af fremtidens store vindmøller, nemlig en 2,75 MW NEG Micon og to Bonus 2,3 MW-møller. Billedet er taget af Jan Vium Nielsen ved Klarup tæt ved Ålborg.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi