Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juli 2003

Læseferie til ministeren ... 5
Miljøminister Hans Chr. Schmidt fortjener anerkendelse for at have taget positivt imod den ECON-analyse af vindkraftens muligheder, som Danmarks Vindmølleforening har fået udarbejdet. Nu har miljøministeren sommerferien til at studere den nærmere og sammenholde den med, at han i sin klimaplan fremhæver, at »udbygning med vedvarende energi skal ses i en bredere sammenhæng, hvor der lægges vægt på langsigtet energiforsyningssikkerhed«. Frem mod 2008 vil der være plads til en betydelig mængde ny vindkraft i Danmark både i vindmøller på land og som havmøller. Der er sund fornuft i nu at begynde planlægningen. Både af hensyn til klimastrategien og samfundet som helhed.

Aktuelle nyheder ... 6-14
Vestas udfordrer amerikanske GE Wind i USA med en 3 MW-mølle, der vækker op-sigt bl. a. ved den tekniske konstruktion, som DV1s chefkonsulent kalder dristig. Bonus melder om fremgang i en branche, hvor afskedigelser og nedjusteringer hører til dagens orden. Dansk vindkraftindustri fordobler sin produktion hvert 4.-5. år og øger antallet af arbejdspladser, men de fleste vil fremover blive lagt i udlandet. De verbale overfald på vindmølleejere for generelt at stå bag 2legalt røveri mod staten2, som blev fremført af Jyllands-Posten og Aase D. Madsen for et år siden, har vist sig uden hold i virkeligheden. Produktionen fra 500 danske møller vil fra 1. juli påny blive solgt i Danmark - indtil videre. Elselskaber dementerer 3vrøvl i flere led2.

Nyt fra Danmarks Vindmølleforening ... 19, 13, 16-17
Jørn Larsen orienterer om de såkaldte de minimis-regler og deres betydning for mølleejere. Linette Riis præsenterer vindtræffet i efteråret og vinterens regions-møder sammen med en aktuel oversigt over afregningspriser for vindmøller.

Opinion ... 18-21
»Kan vi ikke bare få fred for vindmøllerne?« spørger Helga Moos, der selv svarer, at »når prisen for el fra decentrale kraftvarmeværker og vindmøller gentagne gange er sat til nul øre/kWh, er det et godt bevis på, at markedet ikke fungerer – elektricitet kan aldrig være værdiløs«.

Vindproduceret el ... 22-23
Maj blev lidt ringere end normalt, men juni tegner til gengæld til at blive lidt bedre vindmæssigt end juni plejer.

Historiens vingesus ... 24-25
Kurt Ganer-Tolsøe beretter om vinden som vestjysk energikilde og fortæller om sommerens vindkraftudstilling på Hjerl Hede.

Forsiden
Forsidebilledet er taget over Vesterhavet ind mod Risøe nye prøvestation på Høvsøre (se side 6).

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi