Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juni 2003

Miljøbonus til sort strøm ... 5
Regeringen og Dansk Folkeparti gjort afregningspriserne for dansk vindproduceret el til de ringeste i Europa og sået tvivl om dansk vindkrafts omdømme i udlandet. Så nu fyrer vindmøllefabrikkerne folk og eksporterer arbejdspladserne, mens møllelaug nedlægger ellers velfungerende møller. Men partierne bag el-reformen besluttede i juni sidste år, at de mølleejere, som er overladt til det såkaldt frie marked, dog skulle have en »miljøbonus«. Den bebudes nu at blive til virkelighed på den måde, at elprisen - måske - stiger 2-4 øre, hvis EU indfører CO2-kvoter. Og dermed bliver den såkaldte miljøbonus først og fremmest til fordel for de kulfyrede kraftværker, som allerede i dag kan glæde sig over, at prisen for overtrædelse af forureningskvoterne gør det til en rigtig god forretning at svine mere, end man må.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Der er god CO2-økonomi for samfundet i udbygning med vindkraft i Danmark, viser en ECON-analyse af regeringens klimastrategi, som Danmarks Vindmølleforening har bedt det anerkendte analysefirma foretage. Miljøminister Hans Chr. Schmidt vil se nærmere på analysen og benytte vindkraft, hvis den holder. Strøm fra de første 500 vindmøller er siden 1. maj blevet sendt til hollandske forbrugere, som også køber miljøfordelen. Og det kan godt lade sig gøre, uden at Danmark mister CO2-fordelen, mener miljøministeren. Lederen af den amerikanske tænketank World Watch Institute, Christopher Flavin, advarer om, at dansk vindkraftindustri med de politiske nedskæringer i Danmark kan miste sin position på verdensmarkedet. Jørn Larsen beskriver ændringerne i den nye tilslutningsbekendtgørelse for vindmøller.

Nyt fra Danmarks Vindmølleforening ... 12-13
Kirsten Larsen fortæller om den seneste udvikling Danmarks Vindmølleforenings medlemstal. Linette Riis præsenterer efterårets første DV-kursus.

Historiens vingesus ... 14-15
Ib Konrad Jensen har skrevet historien om den moderne vindmølleindustri fra pione-rerne til en historisk set enestående, men sårbar førerposition på verdensmarkedet. Torgny Møller anmelder »Mænd i modvind - et dansk industrieventyr«

Vindproduceret el ... 18-19
Den vindmæssigt bedste april i seks år rettede med et energiindhold på 113% vind lidt op på året som helhed, der nu ligger på godt 96%. Men på 24 måneders sigt er tendensen dyster.

Debat ... 20
Eskild Nielsen tager kontant afsked med sit møllelaug.

Forsiden
Forsidebilledet er er taget af Jan Kofod Winther på Rødsand ni km syd for Nysted på Lolland, hvor ENERGI E2, DONG og Sydkraft for øjeblikket rejser to møller i døgnet. Om alt går vel vil de 72 stk. 107 meter høje 2,2 MW Bonus-møller den 1. august være på plads. Havmølleparken sættes efter planen i drift 1. november.

 
 
 
 

Vi har 3 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi